česky  hrvatski 

prošireno traženje

Oblici potpore manjinskih udruga

Republika Češka iznimno cijeni konstruktivne odnose s društvima Čeha u inozemstvu. Dugoročno i redovito pruža različite oblike financijske, materijalne i metodičke pomoći manjinskim udrugama te ih na taj način potpomaže u njihovu djelovanju, očuvanju tradicijskih običaja, kulturne osobitosti, društvenog života te pomaže ekonomskom razvoju posebice lokalnih manjinskih grupa.

Vlada Republike Češke svake godine, putem granta, pruža financijska sredstva za kulturne projekte manjinskih udruga, a u manjoj mjeri za održavanje i popravak manjinskih škola, kulturnih ustanova i manjih spomenika. Vrlo važan oblik potpore života manjina jest i ponuda različitih oblika mogućnosti učenja češkog jezika. Program obrazovanja namijenjen pripadnicima manjina nudi stipendije za jednosemestralne studijske boravke na javnim visokoškolskim ustanovama u Republici Češkoj, jednomjesečne ljetne tečajeve češkog jezika, kao i dvotjedne tečajeve metodike podučavanja češkog jezika. Financijsku potporu dobiva i projekt Škole bez granica koji nudi poduku iz češkog jezika i čeških suvremenog fakta, kao dopunu obrazovanja češke djece u inozemstvu. Vrlo važno i korisno je i djelovanje učitelja koje češka država šalje pripadnicima svoje manjine te lektora češkog jezika na sveučilištima.

Republika Češka sufinancira projekte nevladinih, neprofitnih organizacija koji se tiču pripadnika češke manjine. Ministar vanjskih poslova svake godine značajnim i važnim članovima manjinskih organizacija i drugim prijateljima Republike Češke dodjeljuje nagradu Gratias Agit za promicanje dobrog imena Republike Češke u inozemstvu.

U suradnju s predstavnicima češke manjine uključene su brojne institucije, organizacije, društva i dobrovoljna društva. Osim Ministarstva vanjskih poslova, Ministarstva školstva, mladeži i tjelesne kulture, za dobrobit  pripadnika manjina radi i Stalna komisija senata Parlamenta republike Češke za manjinu živi u inozemstvu te Radna skupina za odnose s manjinom, prezentaciju Republike Češke u inozemstvu i vanjske ekonomske odnose u sklopu Odbora za vanjsku politiku Parlamenta.

Naravno, s pripadnicima češke manjine uspješno surađuje i Čehoslovački institut za vanjske odnose, dobrovoljna građanska organizacija koja se zalaže za intenzivniji razvitak odnosa s pripadnicima manjine i njihovim organizacijama.

Svenaborjene institucije surađuju i sa stranim programom Češkog radija (ČRo 7) – Radio Prag, koji osim emitiranja u eter također uređuje internetski portal www.krajane.net