česky  hrvatski 

prošireno traženje

Uzajamni odnosi Republike Češke i Hrvatske

Bivša Češko-slovačka federacija Hrvatsku je priznala istovremeno kad i Slovenija, dana 16. siječnja 1992. godine. Nakon podjele ČSFR došlo je do razmjene nota o uzajamnom priznavanju Republike Češke i Hrvatske, a 1. siječnja 1993.godine do uspostavljanja diplomatskih veza. Diplomatske se veze ostvaruju na razini veleposlanstava. U objema državama djeluju veleposlanstva koja vode akreditirani izvanredni i opunomoćeni veleposlanici. Veleposlanik Republike Češke RNDr. Martin Košatka, CSc. predsjedniku Republike Hrvatske vjerodajnice je predao 18. rujna 2012.

Bilateralni odnosi Republike Češke i Hrvatske nisu opterećeni otvorenim pitanjima i postupno se uspješno razvijaju. Republiku Češku i Hrvatsku tradicionalno povezuju prijateljski odnosi utemeljeni na geografskoj blizini i sličnim povijesnim iskustvima. Republika Češka zainteresirana je za obostrano koristan razvoj uzajamnih odnosa u čitavom njihovom spektru.

Hrvatska za Češku predstavlja potencijalno značajnog gospodarskog partnera i partnera za zajedničko djelovanje u široj regiji. Hrvatska Češku smatra važnim partnerom u širem kontekstu s obzirom na činjenicu da su članice istih značajnih međunarodnih organizacija (UN, OSCE, NATO, a od 1.srpnja 2013.i EU). Diplomacije obiju zemalja u međunarodnim organizacijama uspješno surađuju te se, većinom, uzajamno podupiru pri realizaciji svojih prioriteta. Hrvatska već dugo naglašava uspjeh transformacije češkog društva, a posebice dobrim ocjenjuje odabrani način transformacije ekonomije.   

Uzajamne odnose ne opterećuju nikakva ozbiljna kontroverzna pitanja. Gospodarska bilanca je neuravnotežena, sa značajnim suficitom izvoza s češke strane. Investicijske aktivnosti čeških tvrtki u Hrvatskoj su, barem za sada, na nezadovoljavajućoj razini. S druge pak strane uzajamni odnosi raspolažu velikim potencijalom razvoja u prijenosu transformacijskih iskustava, kao i iskustava iz priprema na članstvo u EU te djelovanja unutar same EU. Diplomatsko predstavništvo RČ u Hrvatskoj jednim od svojih prioriteta smatra predaju čeških iskustava, ostvarivanje stručne suradnje u politikama EU te pojednostavljivanje, odnosno, produbljivanje uzajamnih kontakata između pojedinih resora obiju zemalja. U sferi multilateralnih/sfernih politika u okviru EU potrebno je izražavati zajedničke stavove i interese na multilateralnoj razini.

U mnogome je korisna suradnja između sektora obrane, posebice u okviru stvaranja zajedničkih kapaciteta za operacije NATO u okviru inicijative vježbi helikoptera.

Sadašnji bilateralni odnosi trebali bi se orijentirati na razvoj ekonomske dimenzije (investicije, prometna infrastruktura, poljoprivreda, obrađivačka industrija, zaštita okoliša) te na suradnju u okviru EU.

Hrvatska je nakon dovršetka postupka ratifikacije pristupnog ugovora s EU (Bruxelles, 9. prosinca 2011) dana 1. srpnja 2013 postala punopravnom članicoma Europske unije. Republika Češka je ratifikaciju pristupnog ugovora dovršila 25. lipnja 2012. jednoglasnom potporom u obama domovima Parlamenta, te ga pohranila 4. srpnja 2012.