česky  hrvatski 

prošireno traženje
upozorenje na članak štampati Decrease font size Increase font size

Češko predsjedanje u Vijeću EU

Češka će 1.7.2022. od Francuske preuzeti predsjedanje Vijećem EU. Bit će to njeno povijesno drugo predsjedanje. Vlada Republike Češke predstavila je svoje prioritete predsjedanja pod motom "Europa kao zadatak".
 

Moto: Europa kao zadaća: jačanje zajedničke slobode, odgovornosti, sigurnosti i prosperiteta

Kada se češki predsjednik Václav Havel na dodjeli nagrade Karlo Veliki 1996. godine osvrnuo na budućnost našeg kontinenta u svom govoru pod naslovom Europa kao zadatak, naglasio je da izazovi s kojima se Europa suočava zaslužuju pažljivo i temeljito promišljanje. U tadašnjoj međunarodnoj situaciji, iznimno povoljnoj za zapadne demokracije, Havel je pozvao Europljane da ponovno otkriju svoju savjest i preuzmu odgovornost za globalne ekološke, društvene i ekonomske probleme. Nije želio da se Europa pokuša vratiti ulozi "globalnog dirigenta orkestra" i nametnuti svoje kulturne vrijednosti ostatku svijeta, želio je inspirativnu ulogu i vodstvo primjerom.

Invazija Ruske Federacije na Ukrajinu potpuno je promijenila geopolitičku situaciju na našem kontinentu istovremeno pokazujući da je Europska unija sposobna odlučno reagirati. Događaji posljednjih tjedana i mjeseci pokazuju da su Europljani, kado dođe do krize prouzročene vanjskim djelovanjem, sposobni djelovati, možda na iznenađenje vanjskih promatrača vrlo brzo, učinkovito i složno. Desetljećima njegovana kultura političkog dijaloga i konsenzusa pokazala se kao snaga, a ne slabost europskog projekta. Istodobno, europsko jedinstvo nije jedinstvo autoritarnog jednoumlja, već jedinstvo u raznolikosti višeglasne rasprave, koja je, vođena zajedničkim vrijednostima, usmjeren ka slozi. No, brutalna ratna agresija na istočnim granicama naše zajednice također nam je jasno pokazala da ćemo morati smoći hrabrosti da promislimo i preispitamo mnoge naše trenutne pristupe i polazišta. Havelov moto „Europa kao zadatak“, koji je odabralo češko predsjedanje Vijećem Europske unije 2022., shvaća se ne samo kao prilika za zajedničko razmišljanje, već prije svega kao poziv na prihvaćanje odgovornosti i odlučno djelovanje na temelju vrijednosti koje nam nameće savjest.

Zajedničko promišljanje europskih izazova mora, u našoj trenutačnoj situaciji,  što prije pronaći pravi recept u obliku kombinacije politika koja će osigurati sigurnost i mir na našem kontinentu, voditi Europsku uniju prema dugoročnim ciljevima zelenih i digitalnu transformaciju te učinkovitom rješavanju trenutne sigurnosne krize, energetske i humanitarne, kao i gorućih ekonomskih i socijalnih problema, koji su dijelom posljedica pandemije covida i koje ruska agresija dodatno ubrzava.

Opći je cilj češkog predsjedanja doprinijeti što je više moguće stvaranju uvjeta za sigurnost i prosperitet EU-a u kontekstu europskih vrijednosti slobode, socijalne pravde, demokracije i vladavine prava te odgovornosti za okoliš. Europska unija mora se usredotočiti na osiguranje sigurnosti zajedno s NATO-om te osiguravanje strateške otpornosti i konkurentnosti europskog gospodarstva. Unija bi, zajedno sa Sjedinjenim Državama i drugim demokratskim državama izvan EU trebala postati snažan temelj strateške zajednice koja brani temeljne vrijednosti, ljudska prava, slobodan način života i liberalnu demokraciju. Kako bi postigla ovaj cilj, Češka si je odredila sljedeće prioritete za svoje predsjedanje Vijećem Europske unije.

  1. Upravljanje izbjegličkom krizom i poslijeratna obnova Ukrajine

Nastavno na rusku vojnu agresiju na Ukrajinu, češko predsjedništvo podržat će napore EU da obrani suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine korištenjem svih alata i programa koje EU nudi uključujući jačanje sankcija. Politička i vojna potpora Ukrajini od strane EU i njenih država članica od vitalnog je interesa EU-a kako bi se osigurala sigurnost u Europi. Češko predsjedništvo radit će na postizanju konsenzusa oko davanja statusa kandidata Ukrajini.

Ruska agresija prouzročila je najmasovniju izbjegličku krizu od Drugog svjetskog rata. EU mora poduzeti sve korake kako bi se mogla nositi s izbjegličkim valom bez presedana, posebno žena i djece iz ratom razorene Ukrajine. To će zahtijevati mobilizaciju svih raspoloživih resursa i stručnosti te njihovu koordiniranu upotrebu.

Češko predsjedanje gradit će se na načelima solidarnosti, učinkovitosti i fleksibilnosti u ovom području. U suradnji s EK usredotočit će se na fleksibilno premještanje sredstava i stvaranje potrebnih struktura za pomoć najugroženijim državama članicama, organizacijama i društvenom sektoru. Prioritet će biti zaštita djece i osiguranje njihovog pristupa obrazovanju. Za uključivanje žena na tržište rada bit će potrebni dovoljni kapaciteti za predškolsku skrb i izvanškolske aktivnosti. Važan prioritet bit će koordinacija u pružanju zdravstvene zaštite, posebice u pogledu cijepljenja. Češko predsjedanje usredotočit će se na učinkovitu europsku suradnju i solidarnost kako bi dugoročna integracija izbjeglica u društvo država članica EU bila uspješna.

Druga važna zadaća češkog predsjedništva bit će poslijeratna obnova Ukrajine. To će biti usmjereno na obnovu kritične infrastrukture, pružanje osnovnih usluga, jačanje otpornosti i gospodarski oporavak te stabilnost u Ukrajini. Ključna će biti intenzivna suradnja EU s Ukrajinom i osiguravanje potrebnih financijskih sredstava u cijelom slobodnom svijetu.

2.Energetska sigurnost

EU ne može biti vitalno ovisan o zemljama koje izravno ugrožavaju njezinu sigurnost te se stoga mora riješiti ovisnosti o ruskom plinu, nafti i ugljenu. Češko predsjedanje usredotočit će se na pitanja energetske sigurnosti EU koja trenutno nadmašuju energetsku tranziciju te na ubrzanu provedbu REPowerEU, čiji je važan dio diverzifikacija resursa, uključujući logistiku, uštedu energije i ubrzanje prijelaza na niskoemisione i obnovljive izvore energije. Češko predsjedništvo spremno je raditi na provedbi regulacije opskrbe plinom, odnosno punjenju skladišnih spremnika prije nadolazeće zime, te potpori dobrovoljnih zajedničkih nabava kako bi EU svoju snagu iskoristila slično kao pri kupnji cjepiva.

Važni su i dekarbonizacija industrije EU i prijelaz s prirodnog plina na vodik što će zahtijevati provedbu ambicioznog plana razvoja infrastrukture vodika, njegova skladištenja i terminala vodika. Osnovu za dekarbonizaciju kreira Fit for 55.

Međutim, češko predsjedništvo će se prvenstveno usredotočiti najviše na glavni kratkoročni cilj, a to je eliminacija ovisnosti o ruskim fosilnim gorivima. Češko predsjedanje također će se usredotočiti na energetsku učinkovitost (EED) i korištenje energije iz obnovljivih izvora. Neophodan je razvoj prijenosne infrastrukture koja će ojačati energetsku otpornost EU u cjelini. Posljednje, ali ne manje važno, je uloga nuklearne energije u osiguravanju energetske sigurnosti EU i ispunjavanju klimatskih ciljeva EU.

U području prometa, predsjedanje će se usredotočiti na smanjenje emisija, promicanje ekološki prihvatljivih načina prijevoza i infrastrukture alternativnih goriva, kao ključnog preduvjeta za razvoj čiste mobilnosti.

Istodobno, češko će se predsjedanje usredotočiti na implementaciju odgovarajuće kombinacije instrumenata koji će smanjiti negativne društvene i ekonomske učinke ionako visokih cijena energije. Tranzicija prema ugljičnoj neutralnosti mora biti popraćena učinkovitim socijalnim mjerama, primjerice u vidu potpore uštedi energije u kućanstvima kojazbog inflacijskih pritisaka i rasta cijena energenata, postaje sve važnija.

3. Jačanje europskih obrambenih sposobnosti i kibernetičke sigurnosti

S obzirom na rastuću globalnu nestabilnost, češko će se predsjedanje usredotočiti na povećanje sigurnosti i obrane, posebice u partnerstvu s NATO-om. Konkretno, fokusirat će se na potporu provedbi ključnih tema unutar Strateškog kompasa. Neophodan je razvoj dugoročne suradnje na strateškim vojnim sustavima. Uz pružanje potrebnih sposobnosti, uključujući one koje podupiru postojeće tehnologije, češko predsjedništvo će se usredotočiti na suradnju i ulaganje u smanjenje tehnološke ovisnosti, posebno u pogledu novih i disruptivnih tehnologija, te na osiguranje otpornosti kritičnih lanaca vrijednosti potrebnih za te tehnologije. Jačanje s tim povezanih industrijskih kapaciteta u EU također je ključno.

Istodobno, češko predsjedništvo pozabavit će se cyber prijetnjama i geopolitičkim kontekstom novih tehnologija (i svemira). Također će se usredotočiti na brzi razvoj takozvanog hibridnog alata, borbu protiv dezinformacija i sigurnost cyber prostora. Češko predsjedništvo posvetit će posebnu pozornost kibernetičkoj sigurnosti institucija, tijela i agencija EU te globalnom sigurnosnom komunikacijskom sustavu EU. Naglasak će biti stavljen na to da EU, zajedno s demokratskim partnerima, aktivno oblikuje međunarodnu debatu u međunarodnim organizacijama za povećanje sigurnosti i stabilnosti kibernetičkog prostora.

4. Strateška otpornost europskog gospodarstva

Pandemija COVID-19 i ruska agresija na Ukrajinu razotkrili su krhkost globalnih lanaca opskrbe. Ruska invazija izazvala je najveći poremećaj robnih tržišta u posljednjih pola stoljeća. EU mora znatno smanjiti svoju ovisnost o neprijateljskim ili nestabilnim režimima. Rješenje za EU nije nastojanje za potpunu samodostatnost. Za jačanje strateške otpornosti ključna je ciljana podrška tehnološkoj konkurentnosti koja se temelji na vlastitim proizvodnim kapacitetima, zajedno s produbljivanjem slobodne trgovine s demokratskim državama diljem svijeta.

Od hrane do farmaceutskih proizvoda i poluvodiča treba detaljno shvatiti lance opskrbe i njihu ranjivost te ojačati njihovu otpornost. Europskim tvrtkama mora se osigurati dostupnost strateških sirovina i dijelova. Poseban naglasak bit će stavljen na sigurnost opskrbnih lanaca IT tehnologija. Češko predsjedništvo usredotočit će se na ubrzavanje procesa sklapanja trgovinskih sporazuma s demokratskim državama (Novi Zeland, Australija, Čile) i produbljivanje transatlantske suradnje unutar EU-SAD Vijeća za trgovinu i tehnologije (TTC), s naglaskom na strateškoj suradnji, uključujući zajedničku otpornost lanaca opskrbe.

Također je važno ubrzanje digitalizacije i automatizacije europske industrije, što će omogućiti širenje konkurentne proizvodnje u EU, s posebnim naglaskom na strateške sektore. Učinkovitije kružno gospodarstvo pomoći će smanjiti potrebu za uvozom primarnih materijala.

Zelena i digitalna tranzicija moraju se odvijati na način da promiču konvergenciju prema najrazvijenijim regijama. Istodobno, postoji potreba poticati razvoj vještina Europljana, koje su potrebne za njihovu sposobnost prilagodbe promjenjivim uvjetima, što je preduvjet globalne konkurentnosti Europske unije.

Posljednje, ali ne manje važno, potrebno je dodatno produbiti unutarnje tržište, posebno u području usluga i digitalne ekonomije, uz poboljšanje poslovnog okruženja, uključujući podršku znanosti, istraživanju i inovacijama, što će povećati konkurentnost europskih tvrtki. . Kako bi produbilo digitalno unutarnje tržište, češko će se predsjedništvo usredotočiti na usvajanje sveeuropskog alata za siguran i vjerodostojan dokaz identiteta građana, tzv. novčanika za europski digitalni identitet, te stvaranje učinkovitog i poštenog tržište podataka.

5. Otpornost demokratskih institucija

Ruska agresija nas je još jednom podsjetila da se dugoročni prosperitet i stabilnost Europe temelje na funkcionalnim demokratskim mehanizmima. Češko predsjedništvo stoga će se usredotočiti na jačanje otpornosti institucija koje imaju veliki utjecaj na održavanje i razvoj vrijednosti demokracije i  pravne države u EU. To uključuje, primjerice, transparentno financiranje političkih stranaka, neovisnost javnih medija i otvoren dijalog s građanima.

Konferencija o budućnosti Europe stvorila je jedinstven prostor za građane, posebno mlade ljude da raspravljaju o budućnosti Europe i daju poticaj budućim politikama Unije. Češko će se predsjedništvo usredotočiti na korištenje ovih prijedloga i stvaranje prostora za nastavak rasprave. Nakon Europske godine mladih 2022., Predsjedništvo će se usredotočiti na poboljšanje dijaloga s mladima i promicanje njihova sudjelovanja u političkim procesima.

Osim toga, češko predsjedništvo će se usredotočiti na podržavanje i jačanje sloboda i europskih vrijednosti u offline i online okruženju. Izjednačavanjem uvjeta za europske i neeuropske tvrtke, posebno u području utjecaja na okoliš i klimu te poštivanja ljudskih prava stvorit će se uvjeti za daljnji razvoj trgovine na otvorenim tržištima. Zajedno s drugim demokracijama radit će se na osiguravanju poštivanja temeljnih prava i sloboda u digitalnom okruženju i na promicanju globalnih standarda temeljenih na takozvanom pristupu usmjerenom na ljude. U nizu područja vezanih uz nove tehnologije, poput umjetne inteligencije, EU ima priliku iskoristiti prednost „prvog pokretača – first mover“ koji ima priliku postaviti pravila globalne igre. Češko predsjedništvo također želi pridonijeti jačanju transparentnosti kriptovaluta i smanjenju rizika od njihove zlouporabe.

U međunarodnom kontekstu, češko predsjedništvo će provoditi Europski akcijski plan za ljudska prava i demokraciju za što će koristiti relevantne instrumente, uključujući globalni režim sankcija. Ojačat će kapacitete za podršku civilnom društvu i neovisnim medijima kao i podržati otpornost partnerskih zemalja na kibernetičke i hibridne prijetnje.