česky  hrvatski 

prošireno traženje
upozorenje na članak štampati Decrease font size Increase font size

Naputak za osobe koje traže vizu

Postupak dodjele vize reguliran je Zakonom br. 326/1999 o boravku stranaca na području Republike Češke.

Postupak dodjele vize reguliran je Zakonom br. 326/1999 o boravku stranaca na području Republike Češke.

U nadležnosti Veleposlanstava Republike Češke je postupak u vezi zahtjeva za schengensku vizu do 90 dana (tip C). Veleposlanstvo dakle samostalno u svojoj nadležnosti odlučuje o izdavanju aerodromske vize, te vize do 90 dana.

Rješenje o zahtjevima za vizu iznad 90 dana (tip D) te odobrenje privremenog i trajnog boravka je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova Republike Češke.

Svaka osoba koja nije dobila vizu ima pravo biti pismeno informirana o razlogu zbog kojeg nije dobila vizu prema odredbi paragrafa 56 više navedenog zakona.

Nakon odluke o nedobivanju vize svaka osoba ima pravo predati novi zahtjev uz koji moraju biti priloženi zahtijevani dokumenti.

Osobni podaci osobe navedeni u zahtjevu za vizu u skladu sa zakonom br. 101/2000 o zaštiti osobnih podataka predani su isključivo nadležnim institucijama Republike Češke.

Podnositelj zahtjeva ima pravo pristupa osobnim podacima, koji se u vezi njegovog zahtjeva vode, uključujući pravo na eventualni popravak tih podataka. U slučaju da su ti osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, podnositelj zahtjeva može zahtijevati objašnjenje ili odstranjivanje grešaka. Ukoliko je takav zahtjev opravdan, nadležno Veleposlanstvo će takvu greško odmah ukloniti. Ukoliko Veleposlanstvo neće takvom zahtjevu udovoljiti, podnositelj zahtjeva ima pravo obratiti se izravno Uredu za zaštitu osobnih podataka Republike Češke.

Kontakt:

Ured za zaštitu osobnih podataka

Pplk. Sochora 27

CZ- 170 00 Praha 7

Tel.: +420 234 665 111

Fax: +420 234 665 444

e-mail: posta@uoou.cz

www.uoou.cz