Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Porucha vozidla nebo zadržení vozidla v zahraničí

 

Pro pomoc v těchto situacích jsou klíčové pojišťovny. Pro cestu do zahraničí musí být řidič vybaven tzv. zelenou kartou, tj. dokladem pro zahraničí o sjednání zákonného pojištění z provozu motorového vozidla, kterou sjednává u vybrané pojišťovny. Pojišťovny mají širokou nabídku produktů, která zahrnuje také pomoc pro motoristy v nouzi včetně zahraničí.

03. Pojmenování (název) životní situace
  Porucha vozidla nebo zadržení vozidla v zahraničí
04. Základní informace k životní situaci
  Problémy občanů České republiky při poruchách vozidla nebo zadržení vozidla pro technickou nezpůsobilost v zahraničí.
05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)
  V této věci jedná řidič vozidla či spolucestující nebo zmocněná osoba.
06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 

V případě poruchy vozidla je nejčastějším řešením zajištění opravy v příslušném zařízení v zahraničí nebo odtahu do České republiky k provedení opravy.

V případě zadržení vozidla pro technickou nezpůsobilost žádá místní policie rovněž zajištění opravy nebo odtahu do České republiky.

Je možné konzultovat i zastupitelský úřad České republiky v zahraničí, jestliže není český občan schopen řešit situaci samostatně.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace
  Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými ad 08.
08. Na které instituci životní situaci řešit
 

Dle povahy situace se obraťte na:

1. opravnu vozidel
2. odtahovou službu
3. místní poskytovatele pomoci motoristům
4. případně orgány policie
5. případně konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky, v jehož obvodu působnosti k situaci došlo

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
 

Záležitost je nutné řešit s místy uvedenými ad 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 

Je třeba mít k dispozici:

  • platný cestovní doklad či jiný doklad prokazující totožnost,
  • řidičský průkaz,
  • osvědčení o technické způsobilost vozidla,
  • doklad o uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (zelená karta).
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
  Nutnost vyplnění příslušných formulářů závisí na konkrétních podmínkách vzniklé situace.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Zastupitelský úřad České republiky za svou součinnost nevybírá žádný poplatek.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  Záleží na tom, jaké lhůty jsou v konkrétní věci stanoveny právním řádem cizího státu, resp. rozhodnutím úřadu, který je příslušný k řešení konkrétní situace.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Další případní účastníci závisí na konkrétních okolnostech vzniklé situace. Mohou to být např. pracovníci opravny, odtahová služba, policie, tlumočník a další.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
  Případné další činnosti závisí na povaze konkrétního případu a ustanovení právních předpisů cizího státu. V zásadě je však žádáno podání relevantních informací týkajících se stavu vozidla a pod.
16. Elektronická služba, kterou lze využít
  Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Příslušné obecně závazné právní předpisy cizího státu, kde došlo ke konkrétní situaci.
18. Jaké jsou související předpisy
  Vídeňská úmluva o konzulárních stycích (Vídeň, 24.4.1963), publikována vyhláškou ve Sbírce zákonů č. 32/1969 Sb.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
  Opravné prostředky proti postupu cizích orgánů stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností
  Sankce stanoví obecně závazný předpis cizího státu.
21. Nejčastější dotazy
 

Může zastupitelský úřad České republiky poskytnout finanční prostředky na zaplacení opravy vozidla či na odtah nepojízdného vozidla zpět do České republiky?
Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže. Může však v případě nutnosti zprostředkovat pomoc, zejména kontaktováním příbuzných či známých, kteří mohou poskytnout příslušnou částku či zajistit odtah vozidla. Zaslání finančních prostředků do ciziny provozují některé soukromé instituce v rámci své podnikatelské činnosti. Zastupitelský úřad České republiky může zprostředkovat rovněž kontakt na českou či cizozemskou odtahovou službu.

Může zastupitelský úřad České republiky zabezpečovat odtah nepojízdného vozidla?
Zastupitelský úřad České republiky tak učinit nemůže. Zajištění vozidla před odvozem zpět do České republiky si vyřizuje žadatel samostatně. Zastupitelský úřad může poskytnout v této souvislosti informace či doporučení v závislosti na místních podmínkách či jinou potřebnou součinnost.

22. Další informace
 
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě
  www.uamk.cz - Ústřední automotoklub České republiky
www.aba.cz - Autoklub Bohemia Assistance
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
  Jednání před soudem a dalšími úřady cizího státu
Pokuty uložené orgánem cizího státu
25. Za správnost návodu odpovídá útvar
  Odbor konzulárních činností Ministerstva zahraničních věcí České republiky
26. Návod byl zpracován podle právního stavu ke dni
  07.02.2014
27. Popis byl naposledy aktualizován
  07.02.2014
28. Datum konce platnosti návodu
  Konec platnosti návodu není stanoven.
29. Případné upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace
  Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.
.