Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Arménie archa
Arménie Arménie

politika


Vnitropolitická charakteristika

Arménie patřila v SSSR k nejméně rusifikovaným a etnicky nejhomogennějším, současně však i nejchudším svazovým republikám. Na rozdíl od jiných postsovětských zemí, kde hlavními státotvornými… více ►

Zahraničně-politická orientace

Pro Arménii je strategickým partnerem Rusko, euroatlantická spolupráce se však stává neméně důležitou (v rámci politiky komplementarity Arménie rozvíjí vztahy s Íránem i s USA, atd.). Evropská… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.