Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kosovo Prizren
Kosovo Kosovo

politika


Vnitropolitická charakteristika

Zahraničně-politická orientace

Zahraničněpolitická orientace Kosova je určována jeho choulostivou mezinárodněpolitickou situací, která je různými státy světa a různými mezinárodními organizacemi interpretována odlišně.… více ►


Zdroj: MZV ČR - informace zpracovávají zastupitelské úřady ČR v zahraničí
Převzato z BusinessInfo.cz - Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade
.