Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Barbados pláž
Barbados Barbados
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

 

8.1. Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Jak je výše uvedeno, barbadoský trh je velmi malý jak rozlohou, tak počtem obyvatelstva, a je tedy i z těchto důvodů komplikovaný pro výraznější vstup českých firem do teritoria. Největším zdrojem příjmů pro jeho národní hospodářství a tvorbu hrubého domácího produktu je terciální sféra, zejména turistika a na ní navazující odvětví, jako je hotelnictví, restaurační a další ubytovací služby, finanční služby a služby pro turistiku obecně (informatika, telekomunikace aj.).

Pro úspěšný vstup na trh je vhodný i zcela obvyklý místní zástupce, který zná jednak klientelu v oboru a jednak místní mentalitu, což je důležitý faktor pro exportéry a zejména pro vytvoření potřebné distribuční a dealerské sítě pro zpracovávání trhu.

8.2. Podmínky zaměstnávání cizinců a místních sil

Barbadoský imigrační zákon povoluje cizím občanům pracovat na ostrově pouze s pracovním povolením. Dodatek uvedeného zákona umožňuje určitým státním příslušníkům členských zemí CARICOMu žít a pracovat na Barbadosu bez tohoto pracovního povolení. Zájemce o pracovní povolení musí mít akademickou hodnost, diplom nebo profesionální akreditaci a nabídku na zaměstnání nebo se deklarovat jako osoba výdělečně činná na vlastní účet. Neexistují žádná statutární omezení počtu cizinců na výplatní listině. Cizinci přispívají do sociálního systému země a mají právo na sekundární sociální úlevy na stejné úrovni jako občané Barbadosu. Vydání pracovního povolení obvykle trvá 6–8 týdnů. Formuláře a seznam požadovaných dokladů je k dispozici na www.labour.gov.bb, odd. imigrace.

8.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Viz bod 6.4.

8.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Propagace zboží a služeb je na Barbadosu zcela obvyklá forma stejně jako v zemích Latinské Ameriky, kam Barbados teritoriálně patří. Při zadávání propagačních, marketingových, inzertních, reklamních aj. akcí se doporučuje využít především služeb, znalostí a možností místního zástupce, který ve spolupráci s odbornými propagačními agenturami může na trhu zaručit vyšší efektivnost vynaložených prostředků na propagaci a především na místě průběžně sledovat a aktivně reagovat na podněty a odezvu trhu. K propagaci se využívají všechny formy působení na obyvatelstvo, včetně využití HSP.

8.5. Způsoby řešení obchodních sporů

V případě jakéhokoliv obchodního sporu je nutné využít služeb místních advokátních kanceláří, autorizovaných zastupováním zahraničních i místních společností při řešení veškerých sporů vyplývajících z dodavatelsko-odběratelských vztahů.

8.6. Režim zadávání veřejných zakázek

Veřejné zakázky jsou vyhlašovány v minimálním rozsahu (služby, infrastruktura) a režim jejich zadávání upřednostňuje místní společnosti, které mohou také nejlépe technicky a hlavně cenově konkurovat zahraničním dodavatelům a vytvářejí nová pracovní místa pro barbadoské pracovníky.

8.7. Problémy a rizika místního trhu

Problémy a rizika místního trhu odpovídají latinskoamerickým zvyklostem, dále viz bod 8.9.

8.9. Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obvyklou platební podmínkou je platba neodvolatelným a potvrzeným akreditivem, otevřeným v ČR, příp. akreditivem s odloženou splatností v závislosti na druhu obchodovaného zboží. Při dodávkách investičního zboží na úvěr se doporučuje maximální zajištění návratnosti tohoto úvěru s bankovní garancí nebo s bankovním avalem a úhrada akontace 5–30 % z hodnoty dodávky. Při dodávkách zboží podléhajícího rychlé zkáze nebo sezónního se doporučuje platba předem. Platební morálka barbadoských klientů je vcelku dobrá, nicméně je třeba počítat s určitými rysy vyplývajícími z geografické polohy, z klimatických podmínek Barbadosu a z mentality místních firem, které mnohdy ovlivňují ve vyšší míře kvalitu a hlavně včasnost prováděných poukazů a jejich přístup k plnění kontrahovaných podmínek.

8.10. Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Na Barbadosu nejsou organizovány veletrhy mezinárodního rozsahu a charakteru, spíše jen regionální semináře, setkání místních podnikatelů podle oborů a výstavy, které nemají větší jméno ani v okolních karibských státech, členských zemích sdružení CARICOM.


.