Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kostarická republika
 • República de Costa Rica

1.2. Rozloha

 • Rozloha Kostariky je 51 100 km2.
 • Časové pásmo: GMT -6 hodin
 • Kostarika hraničí s Nikaraguou a Panamou.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

V Kostarice žije podle sčítání obyvatelstva (2011) celkem 4,59 miliónů obyvatel, hustota osídlení činí 89 obyvatel km2. (Zdroj Wikipedia angl.). Podíl ekonomicky činného obyvatelstva je kolem 2,1 milionu.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Dle disponibilních údajů činí roční přírůstek 1,27 %.

1.5. Národnostní složení

Největší skupinu obyvatelstva tvoří  běloši (potomci Španělů) 68 %, 13,6 % mestici, 9 % imigranti, 6,7 % mulati, 1  % černoši, aj.

1.6. Náboženské složení

V zemi vyznává 76 % obyvatel náboženství římsko-katolické, asi 14 % protestantské,  dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel. 

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem je španělština, dále se používají indiánské jazyky. K používaným jazykům patří angličtina (v turistických centrech).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Kostarika je prezidentskou republikou, skládá se ze 7 provincií:

 • Alajuela
 • Cartago
 • Guanacaste
 • Heredia
 • Limón
 • Puntarenas
 • San José

Hlavní město je San José - s aglomerací 1,5 mil. obyvatel, další města jsou Alajuela 290.000 obyvatel, Cartago 176.000 obyvatel.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Kostarickou národní měnou je Kostarický colón - Colón costarricense, CRC. Směnný kurs vůči USD byl 10.9.2013 ve výši 506 CRC/USD. Kurs k EUR byl 675 CRC/EUR. (Zdroj Wikipedia angl.).

 

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky

 • 1. ledna – Nový rok
 •  březen-duben – Velikonoční svátky
 • 1. května – Svátek práce
 •  15. září - Den nezávislosti (1821)
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 3. listopadu – Státní svátek
 • 8. prosince – Svátek Neposkvrněného početí
 • 24. prosince - Štědrý večer
 • 25. prosince – Hod Boží
 • 31. prosince – Silvestr

Vznik státu: 15. 9. 1838

Pracovní doba

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00-9:00 hod. do 18:00-19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.

Prodejní doba

Obchody jsou většinou otevřené od 8-9 hodin do 18-19 hodin. V době od 12 do 14 hodin bývá polední přestávka.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Je třeba předem sjednat a před konáním je vhodné ještě znovu potvrdit obchodní schůzky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Kostarikou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi není zastoupení těchto organizací. Obchodně Kostariku částečně zpracovává kancelář Czechtrade sídlící na ZÚ ČR v Mexiku, viz adresa a spojení uvedené v bodě 1.15. V oblasti turistiky je možné obrátit se na kancelář CzechTourismu pro LA, otevřenou v Mexiku 11.5. 2006.

Adresa:

Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism
Ejército Nacional 505 - of. 1303, Col. Granada
11590 México, D.F.  México

gsm + 521 55 5196 9320
tel. + 52-55-5545 8000
e-mail: cano@czechtourism.com
web: www.czechtourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 117
 • Hasiči a záchranka: 118
 • Červený kříž CR: 128
 • Dopravní nehody: 800 800 8000
 • Dopravní policie: 2222 9330

Je možné ve všech uvedených případech volat jednotné číslo 911.

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva

Další instituce

Tisk

Televize

Finanční instituce:

1.19. Adresy významných institucí

Ministerio de Comercio Exterior – Comex
Ministerstvo zahraničního obchodu
Apartado 96-2050 San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2256-7111
Fax: (506) 2255-3281
E-mail: info@comex.go.cr
Web: www.comex.go.cr

Ministerio de Economía, Industria y Comercio – MEIC
Ministerstvo ekonomiky, průmyslu a obchodu
Tel.: (506) 2297-1741
E-mail: uie@meic.go.cr
Web: www.meic.go.cr

Ministerio de Hacienda
Ministerstvo financí
Calle 1 y 3, Ave. Segunda, Frente al Gran Hotel Costa Rica, Antiguo Banco Anglo
Tel.: (506) 2257-9333
Fax: (506) 2255-4874
E-mail: solispm@hacienda.go.cr
Web: www.hacienda.go.cr

Banco Central de Costa Rica – BCCR
Centrální banka Kostariky
Avenida Central y Primera, Calles 2 y 4
San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2243-3333
E-mail: webmaster@bccr.fi.cr
Web: www.bccr.fi.cr

Cámara de Comercio de Costa Rica – CCCR
Kostarická obchodní komora
Apartado 1114-1000 San José
Tel.: (506) 2221-0005
Fax: (506) 2233-7091
E-mail: servicios@camara-comercio.com
Web: www.camara-comercio.com

Cámara de Industrias de Costa Rica – CICR
Kostarická průmyslová komora
Apartado 10003-1000 San José
Tel.: (506) 2281-0006
Fax: (506) 2234-6163
E-mail: presidencia@cicr.com
Web: www.cicr.com

Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores – CRECEX
Komora reprezentantů zahraničních výrobců, distributorů a importérů
Apartado 3738-1000 San José
Tel.: (506) 2253-0126
Fax: (506) 2234-2557
E-mail: crecex@sol.racsa.co.cr
Web: www.infoweb.co.cr/crecex

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER
Kancelář pro podporu exportu
Edificio Centro de Comercio Exterior
Paseo Colón, San José, Costa Rica
Apartado Postal 1278-1007
Tel.: (506) 2256-7111
Fax: (506) 2233-4655
E-mail: info@procomer.com
Web: www.procomer.com

Costa Rican Investment Board – CINDE
La Uruca
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2299-2800
Fax: (506) 2299-2869
E-mail: invest@cinde.org
Web: www.cinde.co.cr

Costa Rican Chamber of Exporters – CADEXCO
Kostarická komora exportérů
213-2010 Zapote
San José, Costa Rica
Tel : (506) 2258-5878
Fax: (506) 2223-0511
Web: www.cadexco.biz

.