Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Kostarika žáby
Kostarika Kostarika

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Kostarická republika
 • República de Costa Rica

1.2. Rozloha

 • Rozloha Kostariky je 51 100 km2.
 • Časové pásmo: GMT -6 hodin
 • Kostarika hraničí s Nikaraguou a Panamou.

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

V Kostarice žilo v roce 2011 celkem 4,703 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 91 obyvatel/km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva cca 1,9 mil.

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

Průměrný roční přírůstek v roce 2011 byl 1,4 %.

1.5. Národnostní složení

Největší skupinu obyvatelstva tvoří běloši (potomci Španělů) 97 %, dále 2 % černoši (potomci bývalých otroků nebo imigranti z Jamajky) a 1 % indiáni.

1.6. Náboženské složení

V zemi vyznává 75 % obyvatel náboženství římsko-katolické, asi 14 % protestantské, dále je zastoupeno náboženství indiánských skupin obyvatel.

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

Oficiálním jazykem je španělština, dále se používají indiánské jazyky. K používaným jazykům patří angličtina (v turistických centrech).

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

Členění země:

Kostarika je republikou, skládá se ze 7 provincií:

 • Alajuela
 • Cartago
 • Guanacaste
 • Heredia
 • Limón
 • Puntarenas
 • San José

Hlavní město:

 • San José – s aglomerací 1,5 mil. obyvatel

Další velká města:

 • Alajuela (265 000 obyvatel)
 • Cartago (153 000 obyvatel)

Ve městech žije celkem 66 % obyvatel.

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

 • Kostarickou národní měnou je Kostarický colón – Colón costarricense, CRC.
 • Průměrný směnný kurz vůči USD za rok 2011 byl 505,86 CRC/USD, kurz koncem srpna 2012 byl ve výši 507,0 CRC/USD.

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1. ledna – Nový rok
 • březen–duben – Velikonoční svátky
 • 1. května – Svátek práce
 • 15. září – Den nezávislosti (1821)
 • 1. listopadu – Den všech svatých
 • 3. listopadu – Státní svátek
 • 8. prosince – Svátek Neposkvrněného početí
 • 24. prosince – Štědrý večer
 • 25. prosince – Hod Boží
 • 31. prosince – Silvestr

Vznik státu: 15. 9. 1838

Pracovní doba:

Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.

Prodejní doba:

Obchody jsou většinou otevřené od 8:00–9:00 hodin do 18:00–19:00 hodin. V době od 12:00 do 14:00 hodin bývá polední přestávka.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Je třeba předem sjednat a před konáním je vhodné ještě znovu potvrdit obchodní schůzky.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Kostarikou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní připojištění již v ČR.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V zemi není zastoupení těchto organizací. V oblasti turistiky všeobecně, je možné obrátit se na kancelář CzechTourismu, otevřenou v Mexiku 11. května 2006.

Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism
Ejército Nacional 505 - of. 402, Col. Granada
11590 México, D.F.  México
tel./fax: +52-55-55458000
e-mail: lutter@czechtourism.com
web: www.CzechTourism.com

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Policie: 117
 • Hasiči a záchranka: 118
 • Červený kříž CR: 128
 • Dopravní nehody: 800 800 8000
 • Dopravní policie: 2222 9330

Je možné ve všech uvedených případech volat jednotné číslo 911.

1.18. Internetové informační zdroje

Vláda a ministerstva

Další instituce

Tisk

Televize

Finanční instituce:

1.19. Adresy významných institucí

Ministerio de Comercio Exterior – Comex
Ministerstvo zahraničního obchodu
Apartado 96-2050 San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2256-7111
Fax: (506) 2255-3281
E-mail: info@comex.go.cr
Web: www.comex.go.cr

Ministerio de Economía, Industria y Comercio – MEIC
Ministerstvo ekonomiky, průmyslu a obchodu
Tel.: (506) 2297-1741
E-mail: uie@meic.go.cr
Web: www.meic.go.cr

Ministerio de Hacienda
Ministerstvo financí
Calle 1 y 3, Ave. Segunda, Frente al Gran Hotel Costa Rica, Antiguo Banco Anglo
Tel.: (506) 2257-9333
Fax: (506) 2255-4874
E-mail: solispm@hacienda.go.cr
Web: www.hacienda.go.cr

Banco Central de Costa Rica – BCCR
Centrální banka Kostariky
Avenida Central y Primera, Calles 2 y 4
San José, Costa Rica
Tel.: (506) 2243-3333
E-mail: webmaster@bccr.fi.cr
Web: www.bccr.fi.cr

Cámara de Comercio de Costa Rica – CCCR
Kostarická obchodní komora
Apartado 1114-1000 San José
Tel.: (506) 2221-0005
Fax: (506) 2233-7091
E-mail: servicios@camara-comercio.com
Web: www.camara-comercio.com

Cámara de Industrias de Costa Rica – CICR
Kostarická průmyslová komora
Apartado 10003-1000 San José
Tel.: (506) 2281-0006
Fax: (506) 2234-6163
E-mail: presidencia@cicr.com
Web: www.cicr.com

Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, Distribuidores e Importadores – CRECEX
Komora reprezentantů zahraničních výrobců, distributorů a importérů
Apartado 3738-1000 San José
Tel.: (506) 2253-0126
Fax: (506) 2234-2557
E-mail: crecex@sol.racsa.co.cr
Web: www.infoweb.co.cr/crecex

Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica – PROCOMER
Kancelář pro podporu exportu
Edificio Centro de Comercio Exterior
Paseo Colón, San José, Costa Rica
Apartado Postal 1278-1007
Tel.: (506) 2256-7111
Fax: (506) 2233-4655
E-mail: info@procomer.com
Web: www.procomer.com

Costa Rican Investment Board – CINDE
La Uruca
San José, Costa Rica
Tel: (506) 2299-2800
Fax: (506) 2299-2869
E-mail: invest@cinde.org
Web: www.cinde.co.cr

Costa Rican Chamber of Exporters – CADEXCO
Kostarická komora exportérů
213-2010 Zapote
San José, Costa Rica
Tel : (506) 2258-5878
Fax: (506) 2223-0511
Web: www.cadexco.biz

.