Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Novoroční setkání ministra Kohouta s bývalými velvyslanci

 

Dne 15. 1. 2010 se uskutečnilo slavnostní novoroční setkání ministra zahraničních věcí ČR Jana Kohouta s našimi bývalými velvyslanci, kteří po roce 1989 svým osobním přispěním pomáhali vytvářet novou podobu československé a následně i české zahraniční služby. Cílem přijetí bylo mimo jiné obnovení kontaktů s význačnými osobnostmi novodobé české diplomacie, které sice již ukončily aktivní kariéru, ale zahraničněpolitickým tématům se v rámci svých nových činností věnují i nadále.

Pozvání do Černínského paláce přijalo 38 velvyslanců. Pan ministr ve svém projevu vysoce ocenil přínos přítomných jak pro Ministerstvo zahraničních věcí, tak i pro Českou republiku, kterou při svých misích reprezentovali ve světě. Jan Kohout se rozhodl i vyjádřit své díky předáním pamětní medaile několika vybraným velvyslancům. Vyznamenáni byli:

 

 • pan Richard Belcredi
  Po bezmála padesáti letech první nekomunistický velvyslanec ve Švýcarsku, na jehož  působení tam dodnes všichni s velkými sympatiemi vzpomínají. Potomek starého šlechtického rodu, člověk, který 30 let pracoval ve vysílání rádia Svobodná Evropa a za tzv. normalizace pomáhal jako člen sdružení Opus Bonum českému disentu při vydávání komunistickým režimem zakázaných knih – za což byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka, velvyslanec, který pomáhal vrátit skutečnou noblesu do zahraniční služby.
 • pan František Černý
  V letech 1998-2001 charismatický velvyslanec České republiky v Berlíně, vědec a moderátor, který přispěl ke zlepšení atmosféry v česko-německých vztazích. Jeho nepředpojatých postojů a vůle k opravdovému smíření si váží politikové, literáti a umělci na obou stranách hranice. Je vynikajícím germanistou a v aktivitách napomáhajících sbližování pokračuje neúnavně dál – např. svou účastí na založení  Pražského literárního domu autorů německého jazyka.
 • pan Luboš Dobrovský
  Do budování nových zahraničních vztahů se zapojil hned po listopadu 1989. Jako vynikající znalec polské a ruské kultury s rozsáhlými kontakty měl k tomu dobré předpoklady. Nesmazatelně se zapsal do historie československé diplomacie jako vyjednávač odsunu sovětských okupačních vojsk z našeho území, ministr obrany, ale také břitký komentátor a trefný kritik. Byl oceněn řádem T. G. Masaryka, působil jako velvyslanec České republiky v Ruské federaci a vedl i kancelář prezidenta Václava Havla. Má rovněž velké zásluhy o rozvoj česko-polských vztahů.
 • pan Richard Pražák
  Můsobil v letech 1994-1998 jako velvyslanec České republiky v Maďarské republice.  Je mezinárodně uznávaným specialistou na uherské a maďarské dějiny, dějiny idejí a literatury, a to v širší středoevropské a evropské komparaci. O jeho akademické reputaci svědčí i udělení Lotzovy medaile na IV. světovém hungaristickém kongresu v Římě (nejvyšší vědecké ocenění v hungaristice) v r. 1996.
 • pan Jaroslav Šedivý
  V letech 1997-1998 působil jako 16. ministr zahraničních věcí; tomuto postu předcházely funkce poradce prvního porevolučního ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera, akreditace velvyslance České a Slovenské federativní republiky a pak České republiky ve Francii, funkce velvyslance v Belgii a v Lucembursku. Přitom byl rovněž pověřen zastupováním zájmů naší země v NATO a ZEU. V lednu 1998 byl jmenován místopředsedou vlády České republiky. Následně vykonával ještě  funkci velvyslance ve Švýcarsku (1999-2002).
  Vysoce hodnocena je i jeho činnost akademická a odborné studie z oblasti mezinárodních vztahů vzešlé z jeho pera.
 • paní Judita Štouračová
  Bývalá velvyslankyně České republiky v Jugoslávii, v Srbsku a v Černé hoře, jejíž mise byla oceněna prezidentským vyznamenáním Jugoslávská hvězda I. řádu.
  Je rektorkou Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů v Praze a místopředsedkyní Evropského hnutí v České republice. Významným je i její podíl na založení agentury Czech Trade a její členství v předsednictví Unie malých i středních podniků České republiky.

 

Pan ministr na závěr společenské akce vyjádřil přání, aby takováto setkání a kontakty s bývalými velvyslanci a diplomaty byly v budoucnu častější a spolupráce bohatší.        

.