Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Přednášky v Náprstkově muzeu

 

Přednášky s prohlídkou historického interiéru Náprstkovy knihovny (Betlémské náměstí 1, Praha 1) se konají 24. 9. a 28. 9. 2012 od 11: 00.

Přijďte se od PhDr. Mileny Secké, CSc. dozvědět více o Vojtovi Náprstkovi.

Vojta Náprstek (1826 – 1894) byl pražský mecenáš, který usiloval o povznesení českého národa. Po revolučním roce 1848 emigroval do Ameriky, kde navštívil i indiánský kmen Dakotů. Po svém návratu v roce 1858 stále udržoval kontakty s krajany žijícími mimo svůj domov.

V domě „ U Halánků“ na Betlémském náměstí založil veřejnou knihovnu a společenský salón, kde se scházely významné české osobnosti, mezi nimi i např. František Palacký, František L. Rieger, Karolina Světlá, Julius Zeyer a řada dalších. V roce 1865 zde byl založen Americký klub dam, který dbal na vzdělání žen.  Největším počinem Vojty Náprstka bylo vybudování Českého průmyslového muzea, které se později přeměnilo na muzeum etnografické. Se svými sbírkami mimoevropských kultur a rozsáhlou knihovnou je Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur zcela ojedinělé.

Historická Náprstkova knihovna čítá přes 60 tisíc svazků, jde o intaktní zachovalý historický interiér. Smyslem Náprstkových snah bylo povznést a vyvést českou veřejnost z materiální i duchovní zaostalosti. Cestu viděl v osvětě. Dnes se v interiéru konají přednášky, koncerty, autorská čtení.

Maximální počet účastníků jedné přednášky je 32 (počet míst k sezení).
Délka cca 60 minut.

Pokud se chcete některé ze dvou přednášek s prohlídkou Náprstkovy knihovny zúčastnit, hlaste se Mgr. Jaroslavě Petrnouškové:

Mgr. Jaroslava Petrnoušková
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Oddělení styku s veřejností  a marketingu
E-mail: jaroslava_petrnouskova@nm.cz
tel: 224 497 511 nebo 606 639 924

.