Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jak končí starý a začíná nový režim, čeho se vyvarovat a co podpořit?

 

Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006

Projekt "Jak končí starý režim a začíná nový; čeho se vyvarovat a co podpořit?"

Projekt probíhal v roce 2006 a trval devět měsíců. Finančně byl podpořen grantem Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů transformační spolupráce (ve výši 1 633 820 Kč). Projekt realizovalo Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a kromě něj na jeho financování přispělo také statutární město Brno; celková finanční výše projektu činila 2 024 781 Kč.
Projekt byl zaměřen na cílové skupiny na Ukrajině s úmyslem podpořit proces ukrajinské demokratizace. CDK do něj vstupovalo s několika cíly, jež se podařilo naplnit: podpořit ukrajinskou demokratizaci, napomoci budovat struktury občanské společnosti na Ukrajině, podpořit a formovat současné i budoucí místní demokratické politiky-lídry a předat zkušenosti z průběhu české transformace. Projekt měl dvě hlavní části - jedna probíhala v České republice, druhá na Ukrajině.

  • Odborná stáž pro ukrajinské aktivisty v Brně

    Na podzim 2006 proběhla odborná stáž v Brně pro čtyři ukrajinské aktivisty, která se uskutečnila 11.9. - 1.10.2006. Stážisté se po celou dobu svého pobytu zapojovali do práce ve vybraných občanských sdruženích, akademických a samosprávných institucích. Na svých pracovištích připravovali podklady pro odborné studie, jejichž témata si vybrali ještě před začátkem stáže. V rámci své stáže dále navštívili vybrané instituce v Praze, Brně i Ostravě: Ústavní soud, Nejvyšší soud, Úřad Veřejného ochránce práv, Masarykova univerzita, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Centrum pro ekonomiku a politiku, PASS, Jagello 2000, Dětská SOS vesnička.

  • Publikace Perechod k demokratii - češskij opyt (Přechod k demokracii - česká zkušenost)

    CDK v rámci svého předchozího zahraničního projektu (Democratic Institution Building Process - Lessons from the Czech Republic), který probíhal v Iráku, připravilo reprezentativní sborník v arabském jazyce. V rámci " ukrajinského" projektu byly texty revidovány, doplněny a přeloženy do ruštiny. V nákladu tisíc kusů tak byla vydána kniha Balík, S.; Pšeja, P. (eds): Perechod k demokratii-češskij opyt, CDK, Brno 2006, 315 s. Vydaná kniha je sborníkem statí čtrnácti předních českých politologů a odborníků v jednotlivých oblastech souvisejících s přechodem k demokracii. Kniha byla po vydání distribuována vybraným cílovým institucím a osobnostem na Ukrajině (humanitní i technicky orientované vysoké školy, městské a oblastní rady, státní i univerzitní knihovny a vybraná historická muzea, nestátní partnerské organizace a sdružení). Kniha, jejíž celý náklad je již rozebrán, byla partnery i členy cílových skupin hodnocena jako velmi kvalitní a svého druhu jedinečná.

  • Přednáškový cyklus v Charkově

    V návaznosti na vydání výše uvedené publikace proběhl v Charkově ve dnech 27.11.-2.12.2006 přednáškový cyklus. Zúčastnilo se jej šest přednášejících z řad brněnských politologů. Týdenní intenzivní program čtrnácti přednáškových bloků byl určen mladým odborníkům a "opinion makerům" z východní Ukrajiny. Velký zájem o tuto akci dokumentuje vysoký počet přihlášených zájemců (98), z nichž bylo vybráno 50 účastníků a 4 náhradníci z měst Charkov, Sumy, Doněck, Poltava či Komsomolsk. Úspěšní účastníci kurzu, kteří splnili všechny požadavky, obdrželi certifikát vydaný Masarykovou univerzitou dokládající absolvování kurzu celoživotního vzdělávání akreditovaný českým MŠMT. Akce v Charkově vzbudila zaslouženou pozornost místních médií, dva rozsáhlé články přinesla charkovská redakce deníku Sloboga a speciální program odvysílala i místní redakce rádia Deutsche Welle.

Projekt splnil svůj transformační záměr, když seznamoval ukrajinské občany s riziky a možnostmi přechodu k demokracii a její konsolidace. Právě skutečnost, že se nejednalo pouze o teoretická pojednání bez znalosti reality, ale o zobecněné poznatky získané praktickou zkušeností České republiky (Československa) s transformací systému od nedemokracie k demokracii, výrazně zvýšila atraktivitu projektu a dodala váhu jeho výstupům.

Stanislav Balík, Centrum pro studium demokracie a kultury

.