Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek, 2013

 

Transparency International

Výše finančních prostředků Ministerstva zahraničních věcí České republiky:  815.951,45 Kč

Projekt by spolufinancován Emerging Donors Challenge Fund vlády USA

Projekt navazuje na již tříletou spolupráci poboček Transparency International v České republice a na Ukrajině. V roce 2012 byla zpracována Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek na místní úrovni. Jejich koncept vzešel z poznatků a zkušeností z předchozích projektů a je modifikací českého modelu.

Cílem projektu Minimální pravidla transparentnosti veřejných zakázek s termínem realizace 1.1.2013 – 31.12.2013 bylo úspěšně zavést Minimální pravidla ve vybraných ukrajinských městech a  zároveň je propagovat tak, aby  bylo možné jejich další rozšíření.

Minimální pravidla byla zpracována a publikována v tištěné i elektronické podobě a na semináři ve Lvově v dubnu 2013 se s ním seznámili zástupci místních samosprávných orgánů.

Další významnou projektovou aktivitou byl studijní pobyt zástupců vedení měst Berdyansk, Lvov a Nikolajev spolu s představiteli Transparency International Ukrajina v České republice. Proběhla jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, setkání se zástupci organizace Oživení a vedením měst Liberec a Semily. Hlavním tématem bylo sdílení zkušeností v oblasti zveřejňování informací o veřejných zakázkách a konkrétní příklady dokládající pozitivní dopad vyšší transparentnosti na efektivnější využití veřejných prostředků.

Jednou z hlavních aktivit druhé poloviny projektu byl podpis Memoranda, kterým se vedení města Lvova přihlásilo k dodržování Minimálních pravidel. Tento slavnostní akt proběhl 24.10.2013 za účasti starosty Lvova a dalších ukrajinských měst, zástupců donorů a představitele Transparency International Česká republika. Zároveň dalších 6 měst vyjádřilo svůj závazek Minimální pravidla implementovat ve své praxi při zadávání veřejných zakázek.

Závěrečná fáze projektu byla věnována monitoringu uplatňování Minimálních pravidel prostřednictvím dotazníkového šetření a osobních pohovorů. Jeho výstupem je Monitorovací zpráva, která je nejen indikátorem úspěšnosti projektu, ale výchozí platformou pro další města, jež budou postupně Minimální pravidla zavádět do své práce.

.