Velvyslanectví České republiky v Oslu

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní konference k lidským právům, sexuální orientaci a gendrové identitě

Ve dnech 15. – 16 dubna 2013 se konala v Oslo mezinárodní konference k lidským právům, sexuální orientaci a gendrové identitě.

Zasedání se zúčastnila vládní zmocněnkyně pro lidská práva M. Šimůnková. Členem české delegace byl rovněž velvyslanec ČR v Norsku.

V r. 2011 Rada pro lidská práva přijala první rezoluci k tomuto tématu (rez. č. 17/19), na kterou navázala zpráva Vysokého komisaře pro lidská práva a panelová diskuse v Radě pro lidská práva v březnu 2012. Jižní Afrika, Norsko, Brazílie a některé další státy se rozhodly pokračovat v této iniciativě sérií regionálních konferencí, které by předcházely 23. zasedání Rady pro lidská práva v t.r.

Cílem této hodnotící globální konference bylo sumarizovat a vyhodnotit výsledky předchozích regionálních konferencí, které se konaly v Paříži, Brasilii a Kathmándu v t.r. , jakož i obdobně zaměřených seminářů  v africkém regionu. Konference se zúčastnilo 84 delegací z různých částí světa i řada nevládních organizací.  V popředí byla diskuse ke zprávě k rezoluci č. 17/19, vyhodnocení společných i rozdílných témat a trendů v dané oblasti, identifikace mezer i implementace v každém z regionů.

Přes konstatovaný pokrok v některých zemích, v řadě zemí nadále existují bariéry v každodenním životě a systematicky jsou odmítána základní práva, která požívají všechny lidské bytosti. To není přijatelné, konstatovalo se v závěrech konference. Všichni účastníci na tomto procesu by měli přijmout konkrétní a praktické kroky proti násilí a diskriminaci založené na sexuální orientaci a genderové identitě, nelze ignorovat takové násilí a je třeba docílit systematičtějšího přístupu na úrovni OSN, jakož i na úrovni regionální a národní.