SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Velvyslankyně Vicenová přijala české a moravské hejtmany

Kdy: 05.10.2010, Kde: Brusel

Stálá představitelka ČR při EU probírala se zástupci krajů čerpání z evropských fondů a vývoj debaty o budoucnosti kohezní politiky.

Velvyslankyně Milena Vicenová a Jiří Palán a David Jirotka z Úseku finanční a obchodní politiky Stálého zastoupení ČR při EU přivítali v úterý 5. října 2010 zástupce českých krajů, kteří se v Bruselu účastnili mimo jiné plenárního zasedání Výboru regionů a odborných seminářů a konferencí probíhajícího Evropského týdne regionů a měst, tzv. OPEN DAYS 2010.

Debaty, v níž se hovořilo nejen o současném stavu čerpání finančních prostředků strukturálních fondů prostřednictvím regionálních operačních programů, ale i o budoucím konceptu kohezní politiky po roce 2013, se zúčastnili zástupci krajů Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Pardubického, Jihočeského, Středočeského, Vysočiny, Zlínského a hlavního města Prahy. Mezi hlavní diskutované body patřilo též celkové propojení aktivit politiky soudržnosti s prioritami strategie Evropa 2020, ekonomická vyspělost regionů v souvislosti se způsobilostí pro budoucí čerpání v rámci cíle Konvergence (podpora pro regiony s HDP nižším než 75% průměrné úrovně HDP sedmadvaceti členských států EU) či potřeba nalezení vzájemného souladu mezi podporou měst a venkovských oblastí.

Došlo též na téma revize rozpočtu EU, ke které by měla Evropská komise předložit svoje sdělení v druhé polovině října. S návrhem architektury kohezní politiky nového programového období pak souvisí klíčový dokument - 5. kohezní zpráva, jejíž zveřejnění je plánováno na začátek listopadu 2010.

V této souvislosti připravuje Česká republika rámcovou pozici k budoucnosti politiky soudržnosti. Právě ta bude základem pro jednotné hájení zájmů národní, regionální i lokální úrovně na evropském poli debat o podobě druhé největší rozpočtové kapitoly EU. V současném období 2007 - 2013 totiž politika hospodářské, sociální a územní soudržnosti představuje operace v celkové hodnotě 347 miliard eur, přičemž České republice je určeno téměř 27 miliard eur.

Foto: Karel Pazderka