SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Rozpočet na výzkum výrazně naroste

Kdy: 30.11.2011, Kde: Brusel

Nový sedmiletý program pro výzkum, vývoj a inovace „Horizont 2020“ by mohl počítat až s 80 miliardami eur.

Do evropského výzkumu a vývoje by mohlo po roce 2014 proudit o desítky miliard eur více než nyní. Předpokládá to aspoň návrh Evropské komise na vytvoření příštího programu pro výzkum, vývoj a inovace. Ten by pod názvem „Horizont 2020“ fungoval v letech 2014–2020 s rozpočtem 80 miliard eur.

Současný rámcový program pro výzkum a vývoj přitom operuje se zhruba 50 miliardami eur. Horizont 2020 je tedy dosud největším programem v historii evropského výzkumu, který by měl sloučit veškeré evropské finance na výzkum, vývoj a inovace pod jediný program s jednoduchými pravidly a s důrazem na praktické využití vědeckotechnických výsledků.

Tento program v sobě propojuje rámcový program pro výzkum (FP), inovační část rámcového programu  pro konkurenceschopnost a inovace (CIP) a aktivity Evropské institutu pro inovace a technologie (EIT). Oproti sedmému rámcovému programu se kromě značných administrativních a finančních zjednodušení zjednodušila i stavba programu.

Nový program se skládá ze tří pilířů. První je zaměřen na excelentní výzkum s rozpočtem 24,6 miliard eur, pod který spadají aktivity Evropské výzkumné rady, akce Marie Curie na podporu mobility a kariér výzkumných pracovníků, velké evropské výzkumné infrastruktury a unikátní technologie (FET – Future and Emerging Technologies).

Druhý má za úkol posílení průmyslu a podporu malých a středních podniků včetně snadnějšího přístupu k rizikovému kapitálu. Komise na něj vyčlenila téměř 18 miliard eur. Horizont 2020 také reaguje na aktuální problémy společnosti a politické priority strategie Evropa 2020.

Rozpočet 31,7 miliard eur je vyčleněn na zásadní oblasti zájmu, tzv. „velké výzvy“ jako například zdraví a demografický vývoj, udržitelné zemědělství a potravinová bezpečnost i bezpečnost potravin, čistá a účinná energetika, inteligentní, integrovaná a ekologická doprava, klima, nerostné suroviny a inkluzívní inovativní společnost.

Součástí balíčku jsou i aktivity Evropského výzkumného centra (JRC) a program EURATOM, na který Komise vyčlenila 1,6 miliard eur.

Jak uvedla komisařka pro výzkum a inovace Máira Geoghegan-Quinn, EU musí maximalizovat efekt vynaložených prostředků do výzkumu a vývoje. Jediným kritériem pro výběr projektů bude i nadále excelence výzkumu, program však bude obsahovat takové nástroje, aby byl přístupný všem bez rozdílu – velkým výzkumným centrům, univerzitám, ale i malým a středním podnikům a jednotlivým výzkumným pracovníkům.

Příští dva roky budou tento návrh projednávat zástupci členských států a europoslanci. Bude to poprvé, kdy plnohodnotnými účastníky tohoto vyjednávání budou od začátku i členské státy, které do Unie vstoupily po roce 2004 – tedy i Česko. Bude záležet i na nich, jak bude konečný program vypadat.

Doufejme, že úspěšnost českých výzkumných pracovníků se v tomto programu výrazně zvýší a že Česká republika bude stejně úspěšná jako v soutěži o nový název programu. V ní totiž mezi 1600 účastníky uspěla česká učitelka Marcela Endlová, která jako jedna ze dvou účastnic navrhla vítězný název „Horizont“.

Další informace:

Foto: EK