Velvyslanectví České republiky v Římě

italiano  česky 

rozšířené vyhledávání

Organizační struktura ZÚ Řím

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Petr Buriánek

Zástupce velvyslance
Adéla Rubešová

Sekretariát velvyslance
Linda Faicová

Politický a tiskový úsek
Radka Bordes - první tajemník, unijní a zahraniční politika

Miloslav Hirsch - první tajemník, kultura, tisk, vnitřní politika

Jitka Kruková - druhý tajemník, zodpovědný za italské předsednictví v EU

Renata Petroušová - asistentka úseku

Obchodně-ekonomický úsek

Milan Touš - vedoucí úseku
Andrea Nimmerfrohová - asistentka

Konzulární úsek

Veronika Honcová - vedoucí úseku

Šárka Petrollini - konzulární referent
Marcela Loudová - konzulární referent
Markéta Iannelli - konzulární referent

Stálé zastoupení ČR při FAO
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Jozef Špánik - stálý představitel ČR při FAO

Finančně-hospodářský a provozní úsek
Hořejší Jaroslav - vedoucí úseku

Ellen Pedretti - asistentka úseku