česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Podvodné dodávky

Dalším rizikem pro české odběratele, které může být citelnou ztrátou, jsou tzv. „podvodné dodávky“. Odběratel po přebírání zboží na celnici zjistí, že zboží je buď v omezeném množství, např. namísto plného kontejneru dorazí jen jedna třetina, v některých případě dokonce kontejner zcela jiného obsahu. Jsou případy, kdy jsou veškeré dokumenty z celnice v ČLR minimálně „na oko“ v pořádku, při podrobnějším zjišťování se zjistí, že dokument je podvrhem, či že zboží bylo i po proclení a kontrole vyměněno. Mnohdy není zcela jasné, v jaké fázi ke změne zboží došlo, v některých případech jde o „podvodnou dodávku“ přímo ze závodu, protože nebylo zboží před odjezdem zkontrolováno.

Proti tomuto případu podvodů je třeba se bránit, zejména pokud jde o „nové“ partnery, u kterých ještě není dostatečná míra důvěry. Samozřejmostí by mělo být základní prověření firmy, stejně jako u všech ostatních obchodních operací s Čínou. Druhým momentem ja zajištění inspekce před dovozem.

Pokud přeci k takovému případu dojde, je potřeba v přístavu či na celnici vše řádně zdokumentovat, zboží nepřijímat a řádně reklamovat. Postup samozřejmě záleží i na typu dohody, která byla s dodavatelem z Číny uzavřena.