по-русски  česky  română 

Căutare avansată
Articol de notificare Printează Micşorarea literelor Mărirea literelor

Certificat de apartenenţă la comunitatea cehă din străinătate

Conaţionalii, care doresc să depună cerere pentru obţinerea şederii permanente pe teritoriul Republicii Cehe, din motive demne de o atenţie specială, au nevoie de „Certificat de apartenenţă la comunitatea cehă din străinătate”. În vederea obţinerii acestui certificat se poate depune o cerere la ambasadă.

Străinul va depune la ambasadă următoarele acte:

  • Formularul de cerere pentru obţinerea Certificatului de apartenenţă la comunitatea cehă din străinătate completat citeţ (care poate fi găsit pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe);

  • Certificate de stare civilă sau alte acte care dovedesc originea cehă a solicitantului, traduse în limba cehă de către un traducător autorizat. (Actele se prezintă în original, precum şi copiile lor, care vor fi legalizate de către ambasadă în momentul depunerii cererii pentru obţinerea Certificatului de apartenenţă la comunitatea cehă din străinătate);

  • Alte acte care dovedesc originea cehă sau interesul manifestat al conaţionalului pentru Republica Cehă (de exemplu: dovadă a originii pe teritoriul actualei Republici Cehe, numele ceh, naţionalitatea cehă, dovadă a apartenenţei la comunitatea cehă din străinătate, limba cehă, frecventarea şcolii cehe, vizitarea bisericii cehe, legătura cu mediul cultural şi lingvistic ceh, ş.a.m.d.);

  • În cazul în care străinul este membru al unei Asociaţii Obşteşti a cehilor din străinătate, acest fapt va fi menţionat în formular. La formularul pentru Cererea de apartenenţă la comunitatea cehă din străinătate va fi adăugată confirmarea Asociaţiei Obşteşti din care va rezulta perioada apartenenţei la asociaţia dată.

După evaluarea cererii şi în caz de răspuns afirmativ, va fi eliberată „Certificat de apartenenţă la comunitatea cehă din străinătate” împreună cu o scrisoare trimisă la adresa de domiciliu a solicitantului. Totodată, scrisoarea va cuprinde informaţia despre posibilitatea compatriotului de a solicita în afară de şedere permanentă în Republica Cehă, şi o viză cu multiple intrări pentru mai mulţi ani cu scutirea de taxă consulară. La fel, va fi trimis un model de scrisoare de motivaţie şi de curriculum vitae pentru cererea de şedere permanentă/care pot fi găsite şi pe site-ul www.mvcr.cz.