česky  english  français 

rozšířené vyhledávání

budova Mise Strasbourg

Česká republika podepsala s Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) další grantovou dohodu na příspěvek ve výši 1 200 000 Kč (cca 45 000 EUR) do Regionálního programu bydlení (RPB)

thumb

Grantová dohoda byla podepsána dne 17. prosince 2020 velvyslancem Emilem Rufferem, stálým představitelem České republiky při Radě Evropy, a panem Rolfem Wenzelem, guvernérem CEB. Jedná se již o druhý příspěvek České republiky do tohoto programu… více ►

Česká republika poskytla Radě Evropy dobrovolný příspěvek pro Akční plán pro Gruzii a uložila ratifikační listinu Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění

thumb

Vláda České republiky poskytla dobrovolný příspěvek ve výši 400 000 Kč (přibližně 15 170 EUR) na podporu Akčního plánu Rady Evropy pro Gruzii na období 2020–2023. více ►

Česká republika poskytla Radě Evropy dobrovolný příspěvek ve výši 900 000 Kč

thumb

Stálý představitel České republiky při Radě Evropy, velvyslanec Emil Ruffer, podepsal dne 28. října 2020 za přítomnosti zástupkyně generální tajemnice Rady Evropy paní Gabrielly-Battaini Dragoni donorskou dohodu ohledně dobrovolného příspěvku… více ►

Návštěva JUDr. Pavla Zemana, nejvyššího státního zástupce České republiky, v Radě Evropy (22. října 2020)

thumb

Nejvyšší státní zástupce České republiky Pavel Zeman navštívil 22. října 2020 Štrasburk, aby se zapojil do výměny názorů ve Výboru ministrů Rady Evropy. Debata byla zaměřena na situaci ve vězeňství, problematiku přeplněnosti věznic a použití… více ►

Výstava "Pernštejnské ženy a Evropa"

thumb

Dne 16. září 2020 byla v Radě Evropy ve Štrasburku odhalena výstava Pernštejnské ženy a Evropa, která byla připravena Východočeským muzeem v Pardubicích a inaugurována za účasti ředitele muzea pana Tomáše Libánka. více ►

Český právní expert jmenován členem Poradního výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

thumb

Dne 27. 5. 2020 během 1376. zasedání Výboru delegátů ministrů Rady Evropy byl za Českou republiku zvolen na seznam expertů způsobilých zasedat v Poradním výboru Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald… více ►

Rozvojová banka Rady Evropy schválila půjčku ve výši 300 milionů EUR pro ČR na financování výdajů na zdravotnictví v boji proti COVID-19

thumb

Půjčka Rozvojové banky Rady Evropy (CEB) má podpořit úsilí české vlády o zmírnění šíření a dopadu pandemie COVID-19 pokrytím 90 % celkových nákladů požadovaných v nejbližším období. Umožní pořízení zdravotnického materiálu a vybavení, včetně… více ►

Činnost Výboru poradců pro mezinárodní právo Rady Evropy představena v OSN

thumb

Dne 31. října 2019 uspořádala Stálá mise České republiky v New Yorku za podpory Rady Evropy seminář v sídle OSN v New Yorku na téma „Přínos Výboru poradců pro mezinárodní právo veřejné (CAHDI) mezinárodněprávní praxi“. více ►