english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22

Dovolujeme si vás informovat, že spolek Krajánek ve světě zahajuje zápisy do online výuky pro školní rok 2021/22. 

Distanční online výuka českého jazyka je uzpůsobena specifikům českých žáků žijících dlouhodobě v zahraničí. Projekt je zaměřen především na děti, které nemají přístup k výuce češtiny (například nežijí v místě, jež má aktivní krajanskou školu nebo krajanský spolek, který výuku češtiny organizuje, popřípadě výuka poskytovaná krajanským spolkem nepokrývá jejich potřeby). Cílem projektu je vytvoření systému, který by umožnil dětem přístup k výuce, učebním pomůckám přizpůsobeným specifickým požadavkům multilingvních dětí a vytvoření inkluzivních tříd tvořených dětmi žijícími v zahraničí.

z výuky

z výuky

Ve školním roce 2020-21 byl realizován první rok distanční výuky pro české děti žijící v zahraničí. Na tvorbě pilotního projektu se spolkem Krajánek ve světě spolupracovali Magistrát hlavního města Prahy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Výuku po odborné stránce konzultuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Zájem o online výuku pro české děti ve světě v právě končícím školním roce několikanásobně převýšil kapacitu tříd v pilotním roce.  Proto spolek navyšujeme v příštím školním roce počet tříd a rozšíří časy výuky tak, aby vyhovovala i neevropským časovým pásmům.

 

Ve školním roce 2021/22 bude pokračovat úspěšná výuka na úrovni 1. a 2. ročníku ZŠ, pilotně bude přidána i úroveň 3. třídy ZŠ a projektově-konverzační hodiny pro děti, které se nepřipravují na přezkoušení v kmenových školách v ČR.

 

Předběžné přihlášky pro příští školní rok budou z organizačních důvodů přijímány do 20.6. Od poloviny června také budou probíhat online setkání – “zápisy” s rodiči a dětmi.

 

Bližší informace o projektu, o časové dotaci kurzů, školném a technických požadavcích naleznete na stránkách spolku.