english  česky 

rozšířené vyhledávání

Konzulární informace

Úřední hodiny konzulárního oddělení Velvyslanectví v týdnu od 25. do 29. prosince 2023 a v týdnu od 1. do 5. ledna 2024

info_1

Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Haagu bude otevřeno pro veřejnost v týdnu od 25. do 29. prosince 2023 a v týdnu od 1. do 5. ledna 2024 následovně: více ►

Nedostatečně identifikovaní vlastníci v katastru nemovitostí ČR – lhůta pro uplatnění nároků vlastníků či jejich dědiců do 31.12.2023

info_1

Na webové stránce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) naleznete seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem: více ►

Evropský systém pro cestovní povolení a informace (ETIAS)

covid_letadlo

Hledáte informace o systému ETIAS? Využijte oficiální komunikační kanál a vyhněte se dezinformačním webům. více ►

Doporučení pro cesty na nizozemské ostrovy v Karibiku - hurikánová sezóna

Českým občanům, kteří v období sezóny hurikánů, tj. od počátku června do konce listopadu, cestují na nizozemské ostrovy Aruba, Curaçao, Sv. Martin, Bonaire, Sv. Eustach a Saba, doporučujeme sledovat informace o nebezpečí hurikánů u místních… více ►

Informace pro ukrajinské občany - vzdání se dočasné ochrany udělené Českou republikou

Ukrajinští občané, kterým byla udělena dočasná ochrana Českou republikou, mohou požádat o vzdání se této ochrany v zahraničí, a to prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR. více ►

Úřední překlady listin

Zjednodušení formalit pro předkládání některých veřejných listin v EU od 16. února 2019

Ode dne 16. února 2019 je účinné tzv. nařízení o veřejných listinách (Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1191 ze dne 6. července 2016). U vybraných veřejných listin došlo ke dvěma změnám – odstranění požadavku na vyšší ověření těchto listin (tj.… více ►

Informace k zaměstnání v Nizozemsku

Velvyslanectví ČR v Haagu doporučuje se na zaměstnání a pobyt v Nizozemsku řádně připravit před samotným příjezdem do země a tím předejít případným problémům. více ►

Obchodování s lidmi

V České republice funguje od roku 2003 tzv. Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi. více ►