suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o vyhlášení volby prezidenta republiky

Předseda Senátu Parlamentu České republiky svým rozhodnutím, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012, vyhlásil dne 1. října 2012 volbu prezidenta republiky a stanovil dny jejího konání na 11. a 12. ledna 2013 (I.kolo).

Na základě ustanovení § 2, odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve Zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, tedy i na Velvyslanectví České republiky v Helsinkách.

Na Velvyslanectví mohou volit čeští občané zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (další  možnost je – zejména při krátkodobém pobytu – volit na voličský průkaz). Tento seznam je stálé povahy, tzn. nevytváří se pro každé volby znovu. Aktualizaci zvláštního seznamu voličů provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě žádosti voliče, a to buď na základě žádosti o zápis nebo o vyškrtnutí. Žádost o provedení těchto úkonů může volič podat kdykoli v době platnosti zákona o volbách. Žádosti o zápis a vyškrtnutí nemají předepsaný formát, můžete však využít formuláře v příloze.

Písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů doložíte originálem, popř. ověřenou kopií dokladů potvrzujícíchVaši totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu Velvyslanectví. Podpis na žádosti nemusí být ověřen.

Totožnost prokážete platným občanským průkazem, platným cestovním dokladem, popř. jiným platným úředním dokladem, a to i cizozemským, opatřeným fotografií a obsahujícím Vaše základní osobní údaje (jméno, popř. jména, příjmení, datum narození) vystaveným příslušným orgánem. Státní občanství ČR pro účely zápisu do zvláštního seznamu voličů prokážete občanským průkazem, cestovním pasem, diplomatickým pasem, služebním pasem, cestovním průkazem; osvědčením, popř. potvrzením o státním občanství ČR, vysvědčením o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním občanství ČR uveden, a to ne starším 6 měsíců. Dále je potřeba předložit doklad potvrzující bydliště ve Finsku.

Jakmile budete zapsáni do zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím, budete ve stanoveném termínu vyškrtnuti ze stálého seznamu voličů vedeného příslušným úřadem v ČR (podle adresy Vašeho trvalého nebo posledního bydliště v ČR). Pokud byste v budoucnu chtěli volit na území České republiky v místě svého trvalého pobytu, musíte požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů a následně se nechat zapsat do stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu máte na území České republiky trvalý pobyt.

přílohy

zápis do zvláštního seznamu voličů 24 KB DOC (Word dokument) 23.10.2012

žádost o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu 24 KB DOC (Word dokument) 23.10.2012