Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krach cestovních kanceláří

 

Pomoc při krachu cestovní kanceláře, jenž postihl občana České republiky v zahraničí.

03.

Pojmenování (název) životní situace

 

Krach cestovní kanceláře v zahraničí

04.

Základní informace k životní situaci

 

Pomoc při krachu cestovní kanceláře, jenž postihl občana České republiky v zahraničí.

05.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 

V této věci jedná občan České republiky - klient cestovní kanceláře, který byl krachem cestovní kanceláře v zahraničí postižen, příp. osoba blízká.

06.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

V případě krachu cestovní kanceláře se může občan České republiky obrátit na představitele cestovní kanceláře (delegáta) či jeho zástupce v České republice.

V případě, že cestovní kancelář není ochotna nebo schopna dále plnit své závazky vůči klientům, případně řešit jejich krizovou situaci, může se občan České republiky obrátit (se žádostí o pomoc nebo o poskytnutí informací aj.) na zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

Před cestou si přečtěte informace o cestování s cestovní kanceláří na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

07.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 

Telefonickým či jiným spojením s místy uvedenými v bodě 08.

08.

Na které instituci životní situaci řešit

 

Občan České republiky se může obrátit na:

  • cestovní kancelář - jejího představitele (delegáta) či jeho zástupce v České republice,

  • svou pojišťovnu,

  • Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,

  • zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu.

09.

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

 

Situaci je možné řešit s místy uvedenými v bodě 08.

Zastupitelské úřady České republiky a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky mají nepřetržitou diplomatickou službu, která je určena pro naléhavé a vážné případy.

Nouzové linky jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (naleznete je u daného státu, v části "kontaktní český úřad").

10.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Je třeba mít k dispozici doklad totožnosti, z něhož vyplývá, že je žadatel o pomoc státním občanem České republiky. Dále je třeba doložit voucher, resp. doklad o úhradě služeb zkrachovalé cestovní kanceláře, popř. smlouvu uzavřenou s touto cestovní kanceláří.

11.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za pomoc spočívající v poskytnutí rady, informace nebo zprostředkování kontaktu (za účelem řešení této životní situace) oslovené úřady poplatky nevybírají.

13.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Lhůta pro vyřízení žádosti o pomoc není stanovena.

Pomoc je poskytována tak, aby byla efektivní.

14.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

 

Ostatní klienti zkrachovalé cestovní kanceláře, další zmocněné osoby, např. pojišťovna, různé subjekty turistického ruchu v dané lokalitě, přepravní firmy apod.

15.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Doporučuje se aktivně usilovat o kontaktování odpovědných pracovníků cestovní kanceláře s cílem jejich veškeré možné součinnosti při řešení situace klientů.

Žadatel o pomoc poskytuje součinnost podle požadavků osloveného úřadu.

16.

Elektronická služba, kterou lze využít

 

Případný dotaz můžete zaslat na e-mailovou adresu místa uvedeného v bodě 08.

17.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Postup zastupitelského úřadu České republiky v zahraničí (při krachu cestovní kanceláře) není upraven konkrétním obecně závazným právním předpisem. Zastupitelský úřad postupuje v souladu s ustanoveními Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích z 24. dubna 1963, publikované vyhláškou č. 32/1969 Sb.

18.

Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů - ustanovení § 6 stanoví povinnost cestovní kanceláře sjednat pojištění repatriace klientů pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - ustanovení § 3078 řeší otázku vztahu mezi cestovní kanceláří a jejím klientem (upravují institut cestovní smlouvy).

19.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Řádné opravné prostředky nejsou stanoveny.

20.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou stanoveny.

21.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

 

Může zastupitelský úřad České republiky zajistit, aby zkrachovalá cestovní kancelář vyřešila zpětnou dopravu klientů a po nezbytnou dobu uhradila i nocleh a stravování?

Zastupitelský úřad České republiky se bude snažit kontaktovat odpovědné pracovníky cestovní kanceláře a pokusí se je přimět k řešení situace klientů. Jejich pozitivní reakci však zaručit nemůže.

V případě, že je doprava součástí zájezdu, je cestovní kancelář povinna poskytnout klientům dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž klienti souhlasí.

22.

Další informace

 

Můžete se obrátit na:

·        Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Sekce cestovního ruchu, agenda cestovních kanceláří,

·        konkrétní pojišťovací ústav, u kterého byla daná cestovní kancelář pojištěna

·        zastupitelský úřad České republiky v zemi svého pobytu

·        Konzulární odbor Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

23.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

 

Internetové stránky MZV ČR nebo Asociace cestovních kanceláří ČR.

24.

Související životní situace a návody, jak je řešit

 

Ztráta nebo odcizení finančních prostředků  či ztráta cestovního dokladu

25.

Za správnost návodu odpovídá

 

Konzulární odbor MZV ČR

26.

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

 

10.02.2015

27.

Popis byl naposledy aktualizován

 

27.04.2019

28.

Datum konce platnosti návodu

 

Konec platnosti návodu nebyl stanoven.

29.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace

 

Pokud v zemi, v níž se občan České republiky nachází, není zřízen zastupitelský úřad České republiky, může se občan České republiky obrátit na zastupitelský úřad některého z členských států Evropské unie, který v zemi sídlí.

.