Ministerstvo zahraničních věcí ČR

      česky      english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční vztahy

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Vyhodnocení komplexního projektu Silvopastorální systémy jako strategie trvale udržitelného zemědělství v Zambii

Nabídky v listinné verzi v jednom vyhotovení a zároveň v elektronické formě v jednom vyhotovení uložené na datovém nosiči (CD/DVD/USB) budou zaslány s dostatečným časovým předstihem doporučeně… více ►

O významu české menšiny pro Vídeň v rozhovoru s vídeňským starostou Michaelem Ludwigem

Česká redakce rakouské stanice ORF přináší rozhovor s vídeňským starostou o významu Čechů a Slováků pro Vídeň, o úzké spolupráci s českými městy, o současných výzvách města Vídeň a o solidaritě a… více ►

Evropské humanitární fórum

eu

V Bruselu se podruhé konalo Evropské humanitární fórum, zaměřené na největší výzvy spojené s poskytováním humanitární pomoci. Jednání Fóra bylo zahájeno v pondělí 20. března a různé kulaté stoly,… více ►

Krajané v Německu se setkali s prezidentem Pavlem

setkani_prezidenta_petra_pavla_s_ceskymi_5

Další cesta prezidenta Petra Pavla vedla ve dnech 20. a 21. března 2023 do Berlína, kde se P. Pavel kromě oficiálních jednání s německými partnery setkal také s českými krajany v Německu. více ►

Pokračování online workshopů pro učitele češtiny pro cizince

V rámci Cyklu online workshopů pro učitele češtiny, který pořádá Česká škola T. G. Masaryka v Chicagu pod vedením lektorky Kristýny Horáčkové, se chystají dvě nová jarní setkání. více ►

Prezident Pavel se při první oficiální návštěvě na Slovensku setkal i s českými krajany

setkani_prezidenta_petra_pavla_s_ceskymi_7

Na pozvání prezidentky Slovenské republiky Zuzany Čaputové přicestoval v pondělí 13. března 2023 na svoji první oficiální návštěvu na Slovensko prezident České republiky Petr Pavel s chotí Evou… více ►

Humanitární pomoc v průběhu roku 2023

Informace o vedoucích úřednících ministerstva

„Dobrý den, rád bych vás jako Ministerstvo zahraničí požádal o informace na základě zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Rád bych se dotázal na informace týkající se všech… více ►

Počet mezinárodních smluv

„Dobrý den, žádám o poskytnutí informace, dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů: jaký je počet, se kterými státy a územími má Česká… více ►

Zřízení ambasády na Islandu

„Podání podle zákona 106/1999 Sb. - Žádost o informaci: Dobry den, Chtěl bych se Vás touto cestou dotázat zda existuje plán na zřízení české ambasády na Islandu. Žiji zde od roku 2018 a je… více ►

Platy náměstků a ředitelů

1) Jaký plat náležel náměstkům a ředitelům odborů za loňský rok. 2) Jaké byly odměny pro náměstky a vedoucí odborů za loňský rok. Prosím vypsat funkci a odměny po měsících. 3) Dále… více ►

Izrael a lidská práva

„Dobrý den, obracím se na vás jako na úřad - ministerstvo - s dotazem dle zákona 106/1999 Sb., ve věci postoje k událostem v Izraeli a na Západním břehu řeky Jordán a k dodržování lidských… více ►

Napadení českého občana v RF

„Obracím se na vás s dotazem zda došlo v Ruské federaci k napadení občanů od 1.1.2022 do doby podání dotazu v souvislosti s označením České republiky za nepřátelský stát jak uvádí BIS.… více ►

Informace k situaci na Ukrajině

„Žádám vás „všechny“ (v rámci prevence před zavlečením vojáků a občanů České republiky do války) podle zákona č. 106/1999 Sb. o informaci, zda je pravda, že např.: 1) válka na… více ►

Informace o náměstcích ministra zahraničí

„Dobrý deň,na základe Zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupuk informacím, si Vás ja, xxxx dovolím požiadať o nasledujúceinformácie: 1, počet funkcií námestkov (obsadených aj… více ►

Stanovisko k výjimce z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti

„Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o stanovisko k výjimce z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti, konkrétní k pojmu… více ►

Garanti programu Občanská společnost

„Vážení, dovolte nám obrátit se na Vás v souvislosti s programem Občanská společnost zaměřeným na občany Ruské federace a Běloruska, kteří se nachází v ohrožení z důvodu politického… více ►

Jednání za přítomnosti Žarka Jovanoviče

„Z fotografií uveřejněných na profilu https://www.facebook.com/ZarkoJovanovicstranka vyplývá, že tento pro‐ruský dezinformátor byl součástí návštěvy společně s poslancem Janem Hrnčířem a že… více ►

Výdaje na sociální sítě MZV

„Vážení, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o následující informace: 1. Jakou celkovou částku vynaložil Váš úřad v roce 2021 a 2022 (údaje uveďte dle jednotlivých let) na… více ►

.