Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zahraniční vztahy

 

České předsednictví v rámci Středoevropské kulturní platformy

Česká republika se od roku 2001 aktivně podílí na projektech tzv. Středoevropské kulturní platformy (Platform Culture Central Europe - PCCE). Tato zajímavá kulturní iniciativa, do které se… více ►

Frankofonie 2021

20. březen je den organizace Frankofonie, kdy po celém Česku probíhají akce věnující se francouzštině. Hodnotící komise soutěže Frankofonie 2021 zasedala 9. března 2021. Do kategorie… více ►

Veřejná diplomacie - prezentace

Prezentace představuje předmět zájmu veřejné diplomacie a činnost Odboru veřejné diplomacie a krajanů více ►

Projekt zaměřený na trvale udržitelné lesnictví v Gruzii

Jednou ze tří hlavních oblastí, kam směřuje v Gruzii česká rozvojová spolupráce, je zemědělství a rozvoj venkova včetně podpory udržitelného rozvoje horských regionů, kterým je i oblast Aragvi,… více ►

Iniciativa Team Europe

cerninsky_palac_giving_tuesday

Česká republika se spolu s ostatními členskými státy a institucemi EU v rámci společné iniciativy s názvem Team Europe podílí na pomoci třetím zemím v boji proti COVID-19 a ke zmírňování… více ►

V Palestině byla s podporou ČRA zprovozněna předváděcí recyklační linka na výrobu stavebních suchých směsí z odpadových materiálů

Palestina, jako další arabské země regionu Středního východu, nemá stále vypracované a aplikované komplexní metodiky pro odpadové hospodářství. Přitom problémy s komunálními i průmyslovými odpady… více ►

Humanitární pomoc v průběhu roku 2021

Na rok 2021 vláda ČR původně na humanitární pomoc do zahraničí vyčlenila celkem 220 mil. Kč. Při schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR došlo v prosinci 2020 k redukci… více ►

Výročí 2021-2022

Přehled významných výročí 2021-2022 více ►

XX. Diplomatický salon JDI s Alexandrem Sporýšem, Michalem Brožou a Michaleou Ptáčkovou na téma „Mladá generace a 75 let Spojených národů“

thumb

Hosty jubilejního 20. Diplomatického salonu, jenž se konal 19. listopadu 2020 poprvé v on-line podobě, byly osobnosti se zkušenostmi z různých orgánů širokého působení Organizace spojených národů… více ►

Projekt TAČR „Nové přístupy ke koordinaci krajanské problematiky“ v prvním čtvrtletí 2021

thumb

Dne 31. března proběhla on-line pracovní konzultace mezi zpracovatelem projektu a pracovníky krajanského oddělení MZV nad další fází výzkumného projektu TAČR „Nové přístupy ke koordinaci… více ►

Projekt ochrany awasského jezera v Etiopii

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V důsledku špatného hospodaření, daného zejména odlesněním, obnažením svahů pastvou… více ►

Česká škola v Ženevě – nové webové stránky

thumb

Česká škola v Ženevě spustila nové webové stránky: https://www.csbh-zeneva.cz/ více ►

Publikace „Tetičko, ušijte mně kroj“

Publikace nabízí praktický návod pro šití, opravy a uchovávání krojů. více ►

Krajané - vědci v pořadu CzexspatsinScience a Science Café

thumb

Na pozvání organizátorů CzexspatsinScience a Science Café se dne 24. března 2021 zúčastnil zvláštní zmocněnec Jiří Krátký přednášky úspěšného českého vědce v oboru biochemie Prof. Martina Jínka… více ►

10 let konfliktu #NewsFromSyria

Přestože mezinárodní společenství vytrvale usiluje o mírové řešení konfliktu v Sýrii, stav země je v současné době nadále bezútěšný. Vzájemně neslučitelné zájmy mnoha aktérů a stále probíhající… více ►

Mimořádná výzva B2B pro Sýrii a Irák

Česká rozvojová agentura vyhlásila dne 19. 3. 2021 mimořádnou výzvu k předkládání žádostí o dotaci v rámci dotačního titulu „Program rozvojového partnerství pro soukromý sektor“… více ►

Účast zástupců krajanského oddělení MZV a ZÚ Londýn v pořadu Compas Charity ve Velké Británii

thumb

Na pozvání předsedy organizace Compas Charity se dne 17. března 2021 zúčastnil zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký společně s vedoucí konzulárního oddělení ZÚ Londýn Vierou… více ►

České projekty pomáhají v Bosně a Hercegovině v oblasti metrologie

Koncem loňského roku byla v Bosně a Hercegovině zahájena implementace dvou rozvojových projektů podpořených ČRA. více ►

Vyhodnocení zemědělství Moldavsko - zadávací řízení

MZV ČR vyhlašuje zadávací řízení na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Vyhodnocení projektů v sektoru zemědělství a rozvoj venkova v Moldavsku". Termín pro podávání nabídek je… více ►

.