Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Černínský palác na podzim
Foto: Markéta Trnková (©MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

MZV se ohrazuje proti tvrzením poslankyně Chalánkové v kauze komunikace s dětmi Michalákovými

 

Informace podané poslankyní Jitkou Chalánkovou 5. 9. 2017 v souvislosti s předáním dopisu dědečka a fotografií oběma chlapcům přes Barnevernet považuje MZV za zkreslené a neodpovídající reálnému stavu komunikace s dětmi.

V posledních týdnech proběhla řada telefonických a e-mailových kontaktů. MZV může potvrdit, že předání dopisu bylo zajištěno. Zastupitelský úřad ČR v Norsku ověřil, že dopis byl odeslán a že oba chlapci ho společně s fotografiemi obdrželi. Barnevernet sám v reakci na poslední komunikaci se ZÚ Oslo nabídl zajištění doručení fotografií a zpráv od dědečka chlapcům, což bylo zástupcům paní Michalákové potvrzeno. MZV se zástupci paní Michalákové i s norskými orgány komunikuje denně.

Při poskytování konzulární pomoci mladistvým jsou MZV a příslušné zastupitelské úřady limitovány právem přijímajícího státu a zásadou nejlepšího zájmu dítěte – vzhledem k věku obou chlapců je potřeba brát v úvahu jejich vůli (tak to ukládá mj. Úmluva o právech dítěte). Norské úřady odpovědné za pěstounskou péči s chlapci o kontaktu s dědečkem hovořily, chlapci si ho ale nepřejí. Tvrzení, že chlapci jsou v tomto ohledu negativně ovlivněni pěstounskou rodinou, jsou pouhé ničím nepodložené spekulace.

Další informace ke zprostředkování komunikace chlapců s dědečkem nebudeme sdělovat s ohledem na jejich citlivost, abychom nevystavovali rodinu a nezletilé děti zbytečnému tlaku.

V současné chvíli paní Michaláková vyčerpala veškeré opravné prostředky, které jí norský soudní systém nabízí. Na základě Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod podala paní Michaláková v polovině července prostřednictvím svých advokátů stížnost proti Norsku k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Česká republika, jak bylo ostatně v minulosti několikrát deklarováno, je připravena intervenovat v její prospěch, uzná-li soud, že stížnost splňuje náležitosti k tomu, aby se jí zabýval.
Ministerstvo zahraničí činilo a činí v celé kauze maximum možného – počínaje diplomatickou intervencí v podobě osobních jednání ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka s norskou stranou i ve formě několika diplomatických nót, přes konzulární ochranu poskytovanou českým velvyslanectvím v Oslu, až po přípravu případné intervence před Evropským soudem pro lidská práva.

.