česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: R. Hykl
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Předání lokálního projektu zdravotnické ordinace na Papui Nové Guinei

(Archivní článek, platnost skončena 28.09.2022 / 00:15.)

Velvyslanec ČR pro PNG Rudolf Hykl předal slavnostně dne 17. září 2017 v lokalitě Ohu, provincie Madang, na Papui Nové Guinei malý lokální projekt výstavby zdravotnické ordinace, který s rozpočtem 245 tisíc Kč financovalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Vybudování střediska zrealizovalo s pomocí místní komunity entomologické výzkumné centrum „New Guinea Binatang Research Centre“ vedené českým vědcem prof. Vojtěchem Novotným, který ve zmíněné lokalitě provádí výzkum a to i za účasti studentů z České republiky.

Prostředky na projekt pokryly výstavbu domu sestávajícího ze dvou místností - čekárny a ordinace, nákup základních lékařských přístrojů, nábytku, nádrže na pitnou vodu, solárního elektrického panelu a mini generátoru.

Slavnostního zahájení se zúčastnili zástupci provinční vlády, nevládních organizací, New Guinea Binatang Research Centre, vedení Divine Word University a zástupci obce. V průběhu ceremoniálního předání projektu byla ze strany zúčastněných řečníků projevena velká vděčnost české vládě za poskytnutí prostředků na tento rozvojový projekt. Velvyslanec R. Hykl představil ve svém vystoupení aktivity České republiky v oblasti rozvojové spolupráce, ČR jako takovou, jakož i působení českých vědců a studentů v provincii. Zároveň také poděkoval realizátorům projektu a místní komunitě za participaci na něm.

Papua Nová Guinea patří z hlediska hustoty lékařské péče mezi nejméně rozvinuté země na světě, z 500 doktorů působících v zemi (na počet obyvatel 7 mil.) je jich pouze 50 umístěno mimo hlavní město Port Moresby. Podle australských zástupců univerzity, mmj. viceprezident pro výzkum prof. John Burton, kteří se účastnili slavnostního otevření střediska, je zdravotní situace v lokalitě Ohu dlouhodobě zanedbávána. Projekt České republiky bude bezpochyby významných přínosem pro její zlepšení.

Nově postavené zdravotní středisko v Ohu má bezprostředně sloužit přibližně tisícovce místních obyvatel, spádově však bude obsluhovat nejméně 2500 lidí žijících v oblasti. Původní ordinace přestala v obci fungovat již před 27 lety a kvůli její neexistenci, a také kvůli špatné dopravní dostupnosti do provinčního města Madang, se tamním obyvatelům nedostávala patřičná zdravotní péče.

Obsazení funkce zdravotníka nové ordinace bude v prvních dvou měsících zajištěno formou australského dobrovolníka, následně pak kvalifikovaným zdravotnickým pracovníkem PNG, jehož mzda bude financována ze zdrojů provinční vlády. Udržitelnost projektu je zajištěna přítomností českého vedení výzkumného centra, a také příslibem člena parlamentu Papui Nové Guinei Briana Kramera z Madangu, který v průběhu jednání s velvyslancem R. Hyklem garantoval poskytování finančních prostředků na mzdu zdravotního personálu minimálně po dobu jeho mandátu v následujících pěti letech.

 Nově postavené zdravotní středisko v Ohu bude bezprostředně sloužit  tisícovce místních obyvatel


Nově postavené zdravotní středisko v Ohu bude bezprostředně sloužit  tisícovce místních obyvatel

 Velvyslanec R. Hykl slavnostně předává novou zdravotnickou ordinaci v Ohu, provincie Madang, jejíž vybudování financovalo MZV ČR


Velvyslanec R. Hykl slavnostně předává novou zdravotnickou ordinaci v Ohu, provincie Madang, jejíž vybudování financovalo MZV ČR

 Papua Nová Guinea patří z hlediska hustoty lékařské péče mezi nejméně rozvinuté země na světě


Papua Nová Guinea patří z hlediska hustoty lékařské péče mezi nejméně rozvinuté země na světě