česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Provozování veřejné hromadné dopravy ve Slovinsku v době epidemie COVID-19

Ve Slovinsku byla obnovena mezinárodní veřejná hromadná přeprava osob a stanoveny základní hygienické standardy, které je třeba dodržovat při provozování veřejné hromadné dopravy ve Slovinsku v době epidemie COVID-19. Přehled jednotlivých pravidel pro provozování příležitostné veřejné přepravy osob a autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob a vlakové dopravy uvádíme níže.

1. Hygienické standardy v případě mezinárodní autobusové veřejné přepravy osob (aktualizace ke dni 18. 11. 2020)

Poskytovatelé přepravy osob jsou povinni dodržovat veškerá obecná opatření za účelem prevence nákazy koronavirem: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019  

Omezení vstupu do dopravního prostředku

- Osoby, které vykazují příznaky nákazy dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku atp.), by neměly používat dopravní prostředky pro příležitostnou přepravu cestujících.

Hygiena v prostoru řidiče

- V pracovním prostoru řidiče musí být umístěna dezinfekce rukou.

- Řidič si před vstupem do dopravního prostředku dezinfikuje ruce.

- Řidič několikrát denně provede dezinfekci volantu, klik, knoflíků a dalších povrchů, kterých se dotýká rukama.

1. Mezinárodní tranzitní autobusová přeprava

Na území Slovinské republiky nemá výstupní a nástupní zastávky mezinárodní tranzitní autobusové přepravy osob. Do Slovinské republiky vstupují a z ní vystupují stejné osoby. Přepravce je povinen zajistit seznam cestujících v mezinárodní tranzitní autobusové přepravě osob. Přepravce umožní kontrolu dodržování těchto předpisů na vstupních a výstupních místech do/ze Slovinské republiky.

Na území Slovinské republiky mezinárodní tranzitní autobusová přeprava osob nezastavuje, s výjimkou nutných fyziologických a zdravotních potřeb řidiče nebo cestujících. V takovém případě může autobus najednou opustit maximálně 5 osob, které si při výstupu dezinfikují ruce a nasadí si ochrannou roušku.

2. Mezinárodní autobusová přeprava se zastávkami ve Slovinsku

Na území Slovinské republiky může autobus dělat zastávky pouze místech podle jízdního řádu. Přepravce je povinen zajistit seznam cestujících v mezinárodní  autobusové přepravě osob.Přepravce umožní kontrolu dodržování těchto předpisů na vstupních a výstupních místech do/ ze Slovinské republiky.

Na území Slovinské republiky mezinárodní autobusová přeprava osob nezastavuje na dalších zastávkách, s výjimkou nutných fyziologických a zdravotních potřeb řidiče nebo cestujících. V takovém případě může autobus najednou opustit maximálně 5 osob, které si při výstupu dezinfikují ruce a nasadí si ochrannou roušku.

Ochrana mezi řidičem a cestujícími

V případě, kde není zajištěna fyzická bariéra, bude mezi řidičem a cestujícími zajištěna vzdálenost 1,5 metru tak, aby byla sedadla nebo prostor za řidičem řádně označen zákazem sezení nebo zdržování, pro řidiče je dále vyžadováno další ochranné vybavení. Potřebné ochranné pomůcky a jejich slučitelnost s pracovním procesem řidiče by měl posuzovat pověřený lékař specializující se na pracovní, dopravní a sportovní medicínu.

Jízda s rouškou

Řidič musí neustále nosit správně nasazenou roušku a dle potřeby ji měnit, nejméně však každé 2-3 hodiny, a pokud navlhne, tak i dříve. Roušky se řidič nesmí dotýkat, aby nedošlo ke znečištění rukou a nebezpečí přenosu původce nákazy na další předměty a osoby. Pravidla pro správné nasazení a sejmutí roušky jsou uvedeny na:

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Směr pohybu cestujících

Doporučujeme, aby byly vstupní a výstupní dveře na vozidle označeny a odděleny. Ve vozidlech, které mají více než jedny dveře, doporučujeme, aby cestující nastupovali pouze předními dveřmi a vystupovali ostatními dveřmi.

Nákup jízdenek

Cestujícím doporučujeme nákup jízdenek v předprodeji. V případě, že se jízdenky prodávají ve veřejném dopravním prostředku, zvyšuje se riziko přenosu nákazy novým typem koronaviru SARS-CoV-2. V případě prodeje jízdenek ve veřejném dopravním prostředku se vyžaduje dodatečné ochranné vybavení pro řidiče (viz bod Ochrana mezi řidičem a cestujícími).

Hygiena rukou cestujících

U vstupních/výstupních dveří vozidla musí být umístěna dezinfekce rukou pro cestující. Cestující si před vstupem do vozidla dezinfikují ruce a stejný postup doporučujeme také při výstupu.

Povinné nošení roušky u cestujících

Cestující jsou povinni během cesty neustále nosit roušku, která překrývá nos a ústa. Roušky se cestující během nošení nesmí dotýkat (viz bod Jízda s rouškou).

Rozestup mezi cestujícími

Obsazenost sedadel je třeba přizpůsobit epidemiologické situaci ve Slovinsku.

- při mírné epidemiologické situaci (školy jsou otevřené) platí: plná obsazenost sedadel, bez stání.

- při zhoršené epidemiologické situaci (školy jsou zavřené) platí: jedno volné sedadlo a diagonální posun - "cik-cak rozmístění", bez stání.

Hygiena vozidla

Cestující se co nejméně dotýkají povrchů ve vozidle:

Vozidlo je nutné po ukončení jízdy v daném dni řádně vyvětrat a dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž mohli být cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání).

Během cesty je nutné zajistit intenzivní odvětrávání vozidla s venkovním nasáváním vzduchu, odvětrávání s možností cirkulace vnitřního vzduchu ve vozidle není vhodné používat.

Alespoň jedenkrát denně je nutné vozidlo řádně uklidit a dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž mohli být cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka a tlačítka pro otevírání vra, okna z důvodu možného opírání).

Informování cestujících

Po dobu trvání těchto doporučení je nutné cestující před zahájením cesty seznámit s pravidly přepravy. Pravidla po dobu trvání těchto doporučení by měla být přístupná pro cestující také během cesty v autobuse (ve formě infografiky) nebo, pokud jsou dopravní prostředky tímto způsobem technicky vybaveny, na digitální obrazovce.

 

2. Hygienické standardy v případě autobusové veřejné pravidelné a zvláštní linkové přepravy osob, mimořádné a městské přepravy osob

Tato doporučení neplatí pro mezinárodní tranzitní autobusovou přepravu osob, pokud splňuje následující podmínky:

Na území Slovinské republiky nemá výstupní a nástupní zastávky mezinárodní tranzitní autobusové přepravy osob. Do Slovinské republiky vstupují a z ní vystupují stejné osoby. Přepravce je povinen zajistit seznam cestujících v mezinárodní tranzitní autobusové přepravě osob. Přepravce umožní kontrolu dodržování těchto předpisů na vstupních a výstupních místech Slovinské republiky.

Na území Slovinské republiky mezinárodní tranzitní autobusová přeprava osob nezastavuje, s výjimkou nutných fyziologických a zdravotních potřeb řidiče nebo cestujících. V takovém případě může autobus najednou opustit maximálně 5 osob, které si při výstupu dezinfikují ruce a nasadí si ochrannou roušku. Ochrannou roušku si po návratu do autobusu sundají.

Poskytovatelé přepravy osob jsou povinni dodržovat veškerá obecná opatření za účelem prevence nákazy koronavirem: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Omezení vstupu do vozidla

Osoby s příznaky akutní infekce dýchacích cest (horečka, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku…) by neměly používat veřejnou dopravu.

Hygiena prostoru řidiče

V pracovním prostoru řidiče musí být umístěna dezinfekce rukou.

Řidič si před vstupem do vozidla dezinfikuje ruce.

Řidič několikrát denně proveden dezinfekci volantu, klik, knoflíků a dalších povrchů, kterých se dotýká rukama.

Ochrana mezi řidičem a cestujícími

V případě, kde není zajištěna fyzická bariéra, bude mezi řidičem a cestujícími zajištěna vzdálenost 1,5 metru tak, aby byla sedadla nebo prostor za řidičem řádně označen zákazem sezení nebo zadržování a pro řidiče je vyžadováno další ochranné vybavení. Potřebné ochranné pomůcky a jejich slučitelnost s pracovním procesem řidiče (zejména přímý kontakt s cestujícím při nákupu jízdenky a pohyb všech cestujících při vstupu kolem řidiče) by měl posuzovat pověřený lékař specializující se na pracovní, dopravní a sportovní medicínu nebo Rozšířené odborné kolegium pro pracovní, dopravní a sportovní medicínu.

Řízení s rouškou

Řidič musí neustále nosit správně nasazenou roušku a měnit ji podle potřeby, nejméně však každé 2-3 hodiny. Roušky se řidič nesmí dotýkat. Pravidla pro správné nasazování a odnímání roušky jsou uvedena na https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Směr pohybu cestujících

Doporučujeme, aby vstupní a výstupní dveře na vozidle byly označeny a odděleny. Ve vozidlech s více než jedním vchodem doporučujeme vstup pouze u předních dveří a vystup u ostatních dveří.

Nákup lístků

Cestujícím se doporučuje zakoupit si vstupenky předem. Pokud je prodej jízdenek ve veřejné dopravě stále prováděn, znamená to zvýšené riziko přenosu nového koronaviru SARS-CoV-2. V případě prodeje jízdenek ve veřejné dopravě je nutné, aby řidič měl další ochranné vybavení (viz oddíl Ochrana mezi řidičem a cestujícími).

Hygiena rukou cestujících

U vstupních/výstupních dveří vozidla musí být umístěna dezinfekce rukou pro cestující. Cestující si před vstupem do vozidla dezinfikují ruce a stejný postup doporučujeme také při výstupu.

Povinné použití roušky pro cestující

Cestující budou po celou dobu cesty nosit roušku, která zakrývá nos a ústa. Osoba se nesmí dotýkat masky při nošení, protože by to mohlo vést ke kontaminaci rukou a riziku přenosu infekce na jiné předměty a osoby.

Rozestup mezi cestujícími

Obsazenost sedadel by měla být upravena podle současného modelu školní výuky.

Pokud je platný model B školní výuky, platí toto: plná obsazenost sedadel, bez stání.

Pokud je platný model C školní výuky, platí toto: jedno volné sedadlo a diagonální posun - „klikaté uspořádání“, bez stání.

V případě hybridní školní dopravy (kromě školáků autobus využívají i další uživatelé) by mělo být využití autobusu rozděleno:

 • poslední část autobusu by měla být určena pro školáky

 • první část autobusu by měla být určena pro ostatní uživatele.

Městská osobní doprava: v autobusech veřejné dopravy, který mají stojící místa, lze tam použít stojící místa. Vzdálenost mezi cestujícími v stojících místech by měla být 1,5 m. Stojící místa, by měly být označená.

Hygiena vozidla

Cestující se co nejméně dotýkají všech povrchů v autobusu;

Na konci cesty (trasy), poté, co všichni cestující odejdou, musí být vozidlo před zahájením další cesty důkladně odvětráno a musí se dezinfikovat všechny povrchy, s nimiž se cestující mohli dostat do kontaktu (rukojeti a opěrky rukou, loketní opěrky, signalizační a / nebo otevírací tlačítka, okna pro případné opření se o ně);

Během jízdy musí být zajištěno intenzivní větrání vozidla s vnějším přívodem vzduchu a neměla by se používat možnost ventilace cirkulujícím vnitřním vzduchem ve vozidle.

Minimálně jednou denně musí být vozidlo důkladně vyčištěno a dezinfikovány všechny povrchy, které mohly být v kontaktu s cestujícími (rukojeti a opěrky rukou, loketní opěrky, signalizační a / nebo otevírací tlačítka, okna pro případné opření se o ně).

Informování cestujících

Cestující musí být informováni s pravidly řízení v době uplatňování těchto doporučení. Pravidla způsobu řízení během uplatňování těchto doporučení by měla být také umístěna na viditelném místě na autobusových nádražích, v dopravních prostředcích (ve formě infografiky) nebo, pokud jsou dopravní prostředky technicky vybaveny tímto způsobem, měly by se přehrávát na digitálním displeji.

Tyto pokyny jsou uvedeny z hygienického hlediska. Podrobnější pokyny pro práci řidiče poskytuje autorizovaný specialista pracovního lékařství, který přesně zná organizační proces a rizika na jednotlivých pracovištích v co nejkratší době. Webová stránka závodního lékařství je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.anticovid.zmdps.si/.

 

3. Hygienické standardy v železniční dopravě

Poskytovatelé přepravy osob jsou povinni dodržovat veškerá obecná opatření za účelem prevence nákazy koronavirem: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Omezení vstupu do dopravního prostředku 

Osoby, které vykazují příznaky nákazy dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, kýchání, rýma, bolest v krku atp.), by neměly používat dopravní prostředky pro veřejnou přepravu cestujících. 

Hygiena v prostoru strojvedoucího 

Na dveřích kabiny strojvedoucího musí být umístěna dezinfekce rukou. 

Strojvedoucí si před vstupem do dopravního prostředku dezinfikuje ruce. 

Strojvedoucí několikrát denně provede dezinfekci povrchů, kterých se dotýká rukama. 

Strojvedoucí je oddělen od cestujících, proto nemusí používat roušku, kromě případů, kdy je v kontaktu s jiným personálem. 

Vzdálenost mezi strojvedoucím a cestujícími 

Do kabiny strojvedoucího cestující nevstupují. 

Průvodčí ve vlaku 

Nosí správně nasazenou roušku, kterou mění každé 2-3 hodiny; v případě zvlhčení i dříve. Roušky se během použití nesmí dotýkat. Pravidla pro správné nasazení a sejmutí roušky jsou uvedeny na: 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Kontrolu jízdenek dle možností provádí vizuálně, bez dotyku. 

Během pracovního procesu si vícekrát dezinfikuje ruce. 

Nákup jízdenek 

Doporučujeme nákup jízdenek na nádražních automatech a přes internet. 

Pokud probíhá nákup jízdenek u průvodčího ve vlaku, je průvodčí povinen udržovat rozestup od cestujícího více než 1,5 metru a poté si dezinfikovat ruce. Také cestující si po nákupu jízdenky dezinfikuje ruce. 

Směr pohybu cestujících 

Doporučujeme, aby byly vstupní a výstupní dveře v jednotlivých vagónech označeny a odděleny. 

Směr pohybu cestujících musí být určen šipkami na podlaze tak, aby nedocházelo k současnému přesunu cestujících v opačném směru. 

Hygiena rukou cestujících 

U vstupních/výstupních dveří vlaku musí být umístěna dezinfekce rukou pro cestující. Cestující jsou si povinni před vstupem do vlaku dezinfikovat ruce a stejný postup doporučujeme také při výstupu. 

Dezinfekce musí být umístěna také v každém vagonu. 

Po nákupu jízdenky si cestující dezinfikuje ruce. 

Povinné nošení roušky u cestujících 

Cestující jsou povinni během cesty neustále nosit roušku, která překrývá nos a ústa. 

Roušky se cestující během nošení nesmí dotýkat, což by mělo za následek kontaminaci rukou a nebezpečí přenosu nákazy na další předměty a osoby. Pravidla pro správné nasazení a sejmutí roušky jsou uvedeny na: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf

Rozestup mezi cestujícími 

Obsazenost sedadel by měla být upravena podle současného modelu školní výuky.

Pokud je platný model B školní výuky, platí toto: plná obsazenost sedadel, bez stání.

Pokud je platný model C školní výuky, platí toto: jedno volné sedadlo a diagonální posun - „klikaté uspořádání“, bez stání.

Stojící místa jsou ve vlaku pouze tam, kde je zvláštní prostor určený pro to, a jsou označena. Znaky pro stojící místa by měly být ve vzdálenosti 1,5 m ve všech směrech.

Hygiena vlaku a čekáren na nádražích 

Cestující se co nejméně dotýkají povrchů ve vozidle. 

Vozidlo je nutné po ukončení jízdy na dané trase řádně vyvětrat a dle možností ještě před začátkem další jízdy či během jízdy dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž byli cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání apod.). 

Během cesty je nutné zajistit intenzivní odvětrávání vozidla. Vlak je nutné neustále a efektivně větrat. Ze zdravotního hlediska doporučujeme, aby se vzduch ve vlacích s mechanickým odvětráváním vyměňoval jen s čerstvým venkovním vzduchem, bez recirkulace vnitřního vzduchu. Ve vlacích s mechanickým odvětráváním, kde tento způsob není z technických důvodů možný, doporučujeme dodatečné odvětrávání otevíráním všech dveří na každé zastávce (Návody na odvětrávání prostor mimo zdravotnická zařízení v době šíření nákazy COVID-19: 

https://www.nijz.si/sl/navodila-za-prezracevanje-prostorov-izven-zdravstvenih-ustanov-v-casu-sirjenja-okuzbe-covid-19). 

Po ukončení denního provozu je nutné vozidlo řádně uklidit a dezinfikovat veškeré plochy, s nimiž byli cestující v kontaktu (úchytky a opěradla na ruce a hlavu, signalizační tlačítka, okna z důvodu možného opírání apod.). 

Čekárny na zastávkách mohou být otevřené. Také toalety, které je třeba udržovat podle pokynů pro údržbu veřejných toalet. Více: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_navodila_za_uporabo_in_ciscenje_javnih_sanitarij.pdf

Informování cestujících a kontrola pravidel výkonu přepravy 

Cestující je nutné seznámit s pravidly přepravy v době epidemie COVID-19, pravidla po dobu trvání těchto doporučení by měla být přístupná pro cestující na viditelném místě na nádražích, železničních zastávkách a ve vlacích (ve formě informační grafiky), případně na digitálních monitorech, pokud mají dopravní prostředky adekvátní technické vybavení. 

Cestující by se měli vyhýbat používání stolků. 

Poskytovatel požádá cestující, aby veřejné dopravní prostředky dočasně nepoužívali pro rekreativní a jiné neurgentní účely (např. výlety apod.).

 

Pozn. ZÚ Lublaň: Při provozování veřejné hromadné dopravy s cílem ve Slovinsku doporučujeme, aby si přepravce vyžádal od cestujících písemný souhlas s tím, že souhlasí s rozestupy menšími než 1m (viz bod „Rozestup mezi cestujícími“ - hygienické standardy v případě příležitostné veřejné přepravy osob). Doporučujeme, aby písemný souhlas byl udělen ve slovinském nebo anglickém jazyce. Toto doporučení se nevztahuje na mezinárodní dopravu tranzitující Slovinskem.

Opětovně upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude ji povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad. 

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...) a další zákony a nařízení - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.  Tato povinnost platí i v případě tranzitu Slovinskem. - viz Informace pro turisty ve Slovinsku.