česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: www.iewp.eu
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nové příležitosti v indickém vodohospodářství

Významné příležitosti v oblasti vodohospodářství se v Indii skýtají i pro Českou republiku. Do projektů, které se v této oblasti plánují realizovat, je možné se zapojit také prostřednictví programu Partnerství INDIE-EU o vodě, ale i prostřednictvím programu na podporu výzkumu Horizont 2020. Účastníci z řad státních agentur, říční správy, výzkumných institutů, municipalit, nevládních organizací a také soukromé subjekty mohou i s pomocí asistence Evropské komise vice uplatňovat své know-how v oblastech, jako jsou tvorba plánu povodí, kontrola sanačních průtoků, využití odpadních vod, problematika podzemních vod, oživení povodí, systémy řízení ve vodohospodářství či zavlažování. Pro tuto příležitost byla vytvořena speciální webová stránka www.iewp.eu

 

Indie představuje zemi se strukturálně postiženým vodohospodářským sektorem, jehož budoucnost je závislá na spolupráci se zahraničními partnery a využitím jejich technologií. V posledních 2 dekádách bylo katastrofálním suchem postiženo na 500 milionů indických obyvatel. Téměř 600 milionů obyvatel čelí obtížnému až extra složitému přístupu k vodě a na spotřebě vody se z 80 % podílí zemědělství, zatímco průmysl pouhými 6 %. 70 % odpadní vody je bez jakéhokoli čištění dále vypouštěno zpět do přírody a systém zavlažování trpí zastaralostí a neefektivitou.

V únoru 2019 se v indickém Dillí uskutečnil i za přítomnosti našeho velvyslanectví Světový summit udržitelného rozvoje (World Sustainable Development Summit), jehož součástí bylo i 4. Fórum Indie – EU o vodě. Tato konference si kladla za cíl podpořit další spolupráci mezi subjekty EU a těmi indickými na cestě k širšímu přístupu k vodě, čistší vodě či např. efektivnějšímu zavlažování v zemědělství. Prakticky se ale jednalo o jednu z aktivit tzv. “Partnerství o vodě”, společného programu Indie a Evropské unie na podporu projektů ve vodohospodářství. Samostatnou kapitolou je výzkum a vývoj, na jehož podporu byla vyhlášena výzva z programu Horizont 2020 a rozpočtem 1 miliardy CZK.

Příležitosti se skýtají zejména v následujících oblastech:

  • Rozvoj povodí a říční správa
  • Kontrola sanačních průtoků
  • Regenerace vodních toků a okolí
  • Oblast využití podzemních vod
  • Zavlažování
  • Fotovoltaické systémy pumpování vody při zavlažování
  • Vzdělávání
  • Systémy čištění a znovuvyužití odpadních vod
  • Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu

 

Ilustrační foto

 

Toto partnerství vytváří úplně novou dimenzi podpory a přístupu na indický trh a je komplementární k domácím programům typu Čistá Ganga či Chytrá města či bilaterálním programům jednotlivých členských států EU. Příležitosti tak nabízí i pro účast českých firem z oblasti vodohospodářství. A nejen těm – dále také výzkumným institucím, neziskovým organizacím, státním orgánům a veřejné správě a samozřejmě soukromému sektoru. V rámci Partnerství byly definováno 9 prioritních os a během Fóra byla rovněž zveřejněna přehledová studie. (v příloze). Systematicky podporované oblasti jsou např. tvorba plánu povodí, kontrola sanačních průtoků, využití odpadních vod, problematika podzemních vod, oživení povodí, systémy řízení ve vodohospodářství či zavlažování.

ZÚ Dillí vyzývá české subjekty k využití potenciálu Indie v oblasti vodohospodářství, ať už prostřednictvím Partnerství Indie-EU o vodě, Horizontu 2020 či napřímo. Asistenci v této problematice rád zajistí obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Dillí na adrese Milan_Dostal@mzv.cz

 

 

Milan Dostál, ekonomický diplomat, Velvyslanectví České republiky v Dillí

přílohy

Přehledová studie 21 MB PDF (Acrobat dokument) 22.2.2019