česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Industrytap.com
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Požadavky EU na dovoz chemikálii z Indie

Velvyslanectví České republiky v Dillí si dovoluje upozornit všechny subjekty působící v chemickém průmyslu a především pak odběratele nekarcinogenních chemických látek (non-CMR, tj. carcinogenic, mutagenic, reprotoxic substances) o malém objemu (small volume chemicals), jako jsou například barvy, čistící prostředky, inkousty, ředidla atd. a průmyslových chemikálií (industrial chemicals), že ke dni 31. května 2018 jsou všechny firmy povinny své chemické látky registrovat u Evropské chemické agentury (ECHA) podle nařízení REACH. Navíc, pokud dovážíte nějaký výrobek (směs nebo předmět), je možné, že obsahuje látky, které bude třeba registrovat jednotlivě.
 

V této souvislosti Velvyslanectví České republiky v Dillí vyzývá všechny odběratele spolupracující s indickými dodavateli a importující do zemí EU nebo EEA, aby si ověřili, zda je jejich obchodní partner registrovaný. Společnosti jsou odpovědné za shromažďování informací o vlastnostech látek, ať už je vyrábějí či dovážejí v množství větším než je jedna tuna ročně a stejně tak mají povinnost posoudit rizika, která látka představuje, nebo představovat může. Ověřte si proto prosím, že dodavatel ke každému produktu přiložil poučení o bezpečnosti (Safety data sheet), jehož součástí je rovněž informační číslo (information number), které vydává ECHA a bez něhož je obchod s takovou látkou či produktem, jenž takovou látku obsahuje, nelegální. Výjimku tvoří látky, které jsou regulovány jinými předpisy, což jsou například léčiva či látky radioaktivní. Odběratelé pak mohou své indické obchodní partnery registrovat sami.

Více informací najdete na webových stránkách Evropské chemické agentury: https://echa.europa.eu/reach-2018 anebo u p. Milana Dostála (Milan_Dostal@mzv.cz)