česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Indie mění pravidla označování baleného zboží

Příslušná novela zákona (Legal Metrology Act) nabyde účinnosti 1. listopadu 2016, čímž by mohly českým exportérům do Indie vzniknout komplikace. Novela mění některá pravidla označování baleného zboží, např. povinnou velikost etiket, které by tak měly pokrývat 40 % obalu zboží. Zásadní dopady se očekávájí především v maloobchodě. Nová pravidla se však netýkají pouze potravin a nápojů a čeští exportéři by měli kontaktovat své obchodní zástupce v Indii a záležitost s nimi včas konzultovat. Velvyslanectví České republiky v Dillí o novele informovalo firmy sdružené v platformě českých firem v Indii.
 

Stručný přehled vybraných změn:

  • Hlavní etiketa (principal display panel; PDP) by nyní měla pokrývat 40% obalu zboží. Například v případě obalů válcového tvaru se tak velikost zvětšuje z původně požadovaných 20 % povrchu.
  • Zavádí se definice průmyslových a institucionálních spotřebitelů a s tím související označení „Not for retail sale“ na zboží, které je odebíráno přímo od výrobce/dovozce/velkoskladu pro průmyslové využití nebo pro instituci.
  • Povinnost uvádění kontaktních údajů pro případ reklamace na všech baleních. Každé jednotlivé balení musí obsahovat potřebné kontaktní údaje, aby zákazník věděl, na koho se má obrátit kvůli reklamaci zboží.  
  • Možnost používání nálepek pro doplnění stávajících informací na obalu. Tato možnost je však v rozporu s některými pravidly uvedenými v této novele (viz například uvádění maximální maloobchodní ceny, MRP). Dále je zde rozpor s pravidly úřadu pro bezpečnost potravin FSSAI, která neumožňují dodatečné nálepky (s výjimkou například označení zboží jako „vegetariánské“ nebo „nevegetariánské“ („veg“ nebo „non veg“).
  • Výjimka pro malá balení. Možnost nahradit PDP požadované velikosti dodatečně přilepenou nálepkou je rozšířena na balení o velikosti 10 cm3 a menší namísto původních 5 cm3 a menší.
  • Uvádění hmotnosti nebo objemu celého balíku obsahujícího více balení. Váha nebo objem jednotlivých balení by se měly povinně uvádět zvlášť např. 10 balení jednotlivě vážících 100 g v jednom balíku: „10 number x 100 grams“. 
  • V případě alkoholických nápojů bylo ministerstvem původně navrženo jejich vyjmutí z předmětu úpravy zákona. Není však explicitně písemně potvrzeno, zda se na alkoholické nápoje bude uplatňovat výjimka z nových pravidel, či nikoliv.

 

Zákon a většina příslušných novel je k dispozici na webové stránce: http://consumeraffairs.nic.in/forms/contentpage.aspx?lid=639

 

Milan Touš, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Dillí