česky  english  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výkonný ředitel Mezinárodní energetické agentury (IEA) představil výsledky hloubkového přezkumu energetické politiky ČR

V pořadí již pátý energetický přezkum České republiky (ČR) analyzuje hlavní výzvy, kterým čelí česká energetika a navrhuje doporučení pro energetický sektor za účelem zajištění bezpečnější a udržitelné energetické budoucnosti. Hloubkový přezkum je periodicky prováděn ve všech členských zemích IEA. Poslední zpráva s výstupy z hloubkového přezkumu České republiky byla publikována  v roce 2016.

Podle expertů IEA dosáhla ČR od minulého přezkumu významného pokroku zejména v oblasti energetické účinnosti, kde vláda ČR zavedla řadu programů podpory zaměřené na přeměnu energetiky směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizace. IEA dále ocenila oddělení růstu HDP od energetické spotřeby, přesto i nadále zůstává energetická náročnost českého průmyslu nad průměrem ostatních členských zemí IEA. Pozitivně dále IEA hodnotí zřízení Uhelné komise či splnění cílů pro obnovitelné zdroje energií do roku 2020. Připravovaná aktualizace Státní energetické koncepce ČR, kterou by mělo ministerstvo průmyslu a obchodu předložit ke schválení vládě do konce roku 2023, představuje dle IEA vhodnou příležitost pro zakomponování zásady energetické účinnosti jako hlavního principu české energetické politiky a zohlednění dalších doporučení IEA v rámci připravované strategie.

Hlavní výzvou pro českou energetiku v následující dekádě bude dle IEA představovat příprava energetického sektoru na ukončení využívání uhlí při výrobě elektřiny, které se i přes postupné snižování od roku 2009 stále podílí na polovině produkce energie v ČR. Dle výkonného ředitele IEA Dr. Fatiha Birola je důležité, „aby přesun z uhlí na nízkouhlíkové alternativy byl učiněn způsobem, který si získá podporu obyvatel dotčených danou změnou“. Více úsilí bude muset ČR vyvinout za účelem snížení emisi skleníkových plynu, aby tak dosáhla cíle, kterým je redukce emisí CO2 o 55% v roce 2030. Výkonný ředitel IEA Dr. Fatih Birol vyzval českou vládu, „aby začala lépe využívat nízkouhlíkové zdroje energie, které by měly napomoci bezpečnému přechodu k čistým energetickým systémům, které budou pohánět českou ekonomiku v následujících dekádách“.

Plné znění zprávy v anglickém jazyce je k dispozici na níže uvedeném odkazu: Czech Republic 2021 – Analysis - IEA