english  norsk  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Simonetta Šmídová

V nynější době jsem studentkou navazujícího magisterského oboru Překladatelství německého jazyka na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, a zároveň jsem tamtéž před pár měsíci úspěšně dokončila studium bakalářského oboru Norský jazyk a literatura. O možnosti účastnit se stáže na ambasádě ČR v Oslo jsem se dozvěděla od ostatních studentů nordistiky, kteří ji přede mnou absolvovali a nešetřili slovy chvály. Na základě jejich výpovědí jsem se tedy na stáž velice těšila, ale vlastní zkušenost má očekávání dokonce mnohonásobně předčila. Na ambasádě jsem v rámci absolventské stáže působila od 1. 11. 2019 do 1. 1. 2020.

Simonetta Šmídová

Simonetta Šmídová

 

Náplň práce byla rozmanitá a velice zajímavá a rozhodně se nejednalo o plnění monotónních administrativních úkonů. Zadané úkoly byly jak jednorázové, tak dlouhodobějšího rázu – např. sledování vývoje různých kauz v jednotlivých norských novinách a následné zpracování zjištěných informací pro ústředí. Díky každodennímu kontaktu s norštinou a angličtinou jsem si rozšířila slovní zásobu uplatnitelnou v profesním životě. Jako příjemné osvěžení od práce u počítače jsem pak vnímala možnost účastnit se přednášek a debat na rozličná témata vnitrostátní i mezinárodní politiky ve výzkumném institutu NUPI (anglicky Norwegian Institute of International Affairs), stejně jako kulturní akce pořádané ambasádou, např. hudebně-vzpomínkový večer k příležitosti 30. výročí Sametové revoluce s muzikantem Ondřejem Hejmou.

Jako student s minimem pracovních zkušeností a jedinec stojící na prahu své profesní dráhy jsem nejvíce ocenila možnost nahlédnout do vnitřního chodu zastupitelského úřadu a jeho agendy. Potvrdila jsem si, že znalosti nabyté během studia dokážu efektivně využít, a zároveň jsem si rozšířila obzory v mnoha oblastech. Ráda bych zmínila, že všichni zaměstnanci zastupitelského úřadu jsou velice přátelští a nápomocní a jejich lidský přístup jim neubírá na profesionalitě, ba naopak.

Závěrem bych chtěla srdečně poděkovat výjimečnému člověku, panu velvyslanci Jaroslavovi Knotovi, za jeho cenné rady a postřehy, které ve svém budoucím (nejen) profesním životě bez nejmenších pochyb využiji. I kdybych si z Norska přivezla „jen“ tato doporučení, byla bych nadmíru spokojená a přesvědčená, že stáž měla smysl. Stáž byla ale obohacující i v mnoha jiných ohledech a já jsem vděčná, že jsem měla možnost ji absolvovat. Veliký dík patří i garantce nordistiky na Masarykově univerzitě, paní docentce Miluši Juříčkové, která mi navrhla ucházet se o pozici stážisty a vyjádřila mi svou podporu.