česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada: První rozpočet vlády Justina Trudeau

Liberální vláda Justina Trudeau při sestavování prvního rozpočtu splnila většinu předvolebních slibů. Vyhlásila několik nových programů, především na podporu nové infrastruktury, zlepšení situace původních obyvatel, střední třídy, rodin s dětmi, veteránů, seniorů a aktivit v oblasti klimatických změn. Rozpočet představuje řetězec deficitního hospodaření během příštích pěti let. Vláda oznámila, že v nadcházejícím finančním roce 2016-2017 deficit dosáhne 29,4 mld. CAD.
Premiér Trudeau  je přesvědčen, že tento přístup je správný a že velké zdroje, které budou do ekonomiky  investovány, budou robustním základem pro oživení ekonomického růstu Kanady, vyšší zaměstnanosti a domácí spotřeby.
 

Rozpočet, který předložil ministr financí Bill Morneau koncem března t. r. (22.3.2016, pozn.: fiskální rok je v Kanadě od 1.4. do 31.3. následujícího roku), nepřinesl žádná překvapení. Jak bylo v posledním období publikováno v médiích, Liberálové nebudou respektovat hranici schodku rozpočtu ve výši 10 mld. CAD, který si původně stanovili. Ve skutečnosti očekávaný deficit bude od příštího roku činit přibližně 30 mld. CAD díky velkému navýšení výdajů na infrastrukturní projekty a zejména sociální výdaje.  Stagnující ekonomika v důsledku nízkých cen ropy a surovin, které jsou základem kanadské ekonomiky, donutila liberály jít nad rámec svých dřívějších plánů v oblasti výdajů, v naději, že dojde k oživení ekonomiky, růstu zaměstnanosti a spotřeby. (Pozn.: Kanada naposledy zaznamenávala v hospodaření přebytek v období let 1996 – 2007).

Příjmy by měly činit 287,7 mld. CAD (z toho nejvíce daně ve výši 143,9 mld.), výdaje dosáhnou 291,4 mld. CAD (operativní výdaje budou činit 83,9 mld. CAD, náklady na důchodové zabezpečení budou představovat 48,4 mld. CAD a výdaje na zdravotnictví 36,1 mld. CAD).

V dalších letech by se rozpočet měl vyvíjet následovně: Deficit ve výši 29 mld. CAD v období 2017-2018, téměř 23 mld. CAD ve fiskálním období 2018-2019 a 18 mld. CAD ve fiskálním roce 2019-2020. Tj., v průběhu příštích pěti let/v průběhu vlády J. Trudeau rozpočet kumulativně dosáhne deficitu ve výši 113,2 mld. CAD, včetně indikovaných 14,3 mld. CAD v letech 2020-2021, což již bude po příštích řádných federálních volbách. Tyto skutečnosti také ukazují na další potenciální porušení předvolebních prohlášení, neboť liberální vláda slibovala návrat k vyrovnanému státnímu rozpočtu před konáním příštích voleb, které jsou očekávány na říjen toku 2019. Pokud se ekonomická situace Kanady zásadně nějak nezmění, lze očekávat, že v dané době deficitní financování bude trvat nadále.

Vláda počítá s tím, že rozpočet vytvoří na 100 tis. nových pracovních míst a posílí hospodářský růst HDP o 0,5 % ročně, což pro ekonomiku o velikosti 2 tis. mld. CAD představuje značný nárůst. Rozpočet nezahrnoval změny daňové sazby pro malé a střední podniky, což je téma, které bylo často diskutováno v průběhu podzimní volební kampaně.

Mezi hlavní kapitoly rozpočtu patří:

Infrastruktura

Rozpočtový výhled počítá s částkou 60 mld. CAD,  která bude investována do nových projektů v nadcházejících 10 letech. Je rozdělena do dvou fází s tím, že první z nich bude realizována již v tomto fiskálním roce. Vláda v průběhu 5 let do plánu obnovy infrastruktury alokuje 11,9 mld. CAD (veřejná doprava, zelená infrastruktura a sociální infrastruktura pro původní obyvatelstvo). Podrobnosti o druhé fázi však nebudou zveřejněny dříve než v příštím roce.                           

Původní obyvatelstvo

Během následujících 5 let se počítá s výdaji ve výši 8,4 mld. CAD na vzdělání, výstavbu škol, sociální systémy pro děti, zdravotnictví, bydlení, výstavbu vodohospodářských zařízení a čističek vody.  Počítá se rovněž s tím, že 40 mil. CAD bude určeno na vyšetřování zmizelých a zavražděných dívek a žen z řad původního obyvatelstva.

Vojenští veteráni

Během dalších 6 let je určeno 5,6 mld. CAD k navýšení odměn a zlepšení podmínek postižených a raněných veteránů. Liberálové navíc počítají se znovu zavedením služeb pro veterány, které byly zrušeny během vlády Konzervativců.

Rodiny s dětmi

Celkem 3,7 mld. CAD je vyčleněno na úpravu zdanění pro střední vrstvu a rodiny s dětmi, spolu se zavedením nového typu dávek na děti.

Senioři

Během následujících 5 let se navýší dávky pro důchodce s nejnižšími příjmy/důchody v hodnotě 3,7 mld. CAD. Vláda opětovně zavede oficiální odchod do důchodu ve věku 65-ti let.

Umění a kultura

V následujících 5 letech bude rozdělena částka 1,9 mld. CAD ve sféře umění, mezi kulturní organizace a kulturní infrastrukturu, včetně 675 mil. CAD pro kanadskou mediální korporaci (Canadian Broadcasting Corporation, www.cbc.ca) a Radio Canada (www.ici.radio-canada.ca), které vysílá ve francouzštině. Částka 550 mil. CAD připadne kanadskému výboru pro umění Canada Council for the Arts (www.canadacouncil.ca).

Změna klimatu a znečištění ovzduší

Vyčleněno je navíc 2,9 mld. CAD na další výdaje na infrastrukturu pro zmírnění dopadů změny klimatu a „přizpůsobení se realitě“. Částka zahrnuje 2 mld. CAD na Fond pro snižování oxidu uhličitého v ovzduší, ze kterého se budou vyplácet dotace jednotlivým provinciím a teritoriím, kterým se podaří snížit plynové emise a dosáhnout tak výrazného snížení emisí podle současných kanadských cílů.

Ve stejnou dobu (během dalších 5 let) vláda utratí 109,1 mil. CAD na další programy týkající se klimatu, včetně 61,3 mil. CAD pro hlavní město Ottawu, které by měly být určeny na spolupráci se zahraničními partnery (podpis smlouvy mezi USA a Mexikem pro zajištění čisté energie a zlepšení životního prostředí v Severní Americe).

V severních částech Kanady se chystá federální vláda utratit 10,7 mil. CAD během 2 let na poskytnutí pomoci vzdáleným komunitám s přeměnou obnovitelných zdrojů. Rozpočet však neuvádí, o jaký druh se bude jednat. Rozpočet dále zahrnuje 129,5 mil. CAD na zpracování údajů k realizaci programů zaměřujících se na změnu životního prostředí.

Rozpočet se bude měnit podle daňových pravidel v závislosti na pravidlech danění emisních povolenek, které firmy vlastní v systému obchodování s emisemi.  V současnosti tato povolení, která určují, do jaké míry může daná firma znečišťovat ovzduší, jsou zdaněná v podstatě dvakrát. Počátkem roku 2017 budou povolení považovány rovněž za firemní inventář a nebudou brána jako aktiva, což eliminuje dvojí zdanění. V současnosti v Kanadě obchodují s emisemi pouze provincie Ontario a Québec.

Věda a technologie

Během tří let od roku 2016-2017 bude investována částka 2 mld. CAD do strategického investičního fondu na aktivity vysokých škol, především na vytváření výzkumných a výukových budov. Tato iniciativa podpoří 50 % nákladů na projekty infrastruktury ve spolupráci s provinciemi a teritorii. 800 mil. CAD je určeno na podporu vývoje sítě clusterů nových technologií a více inovativních produktů., včetně programu průmyslové a výzkumné podpory. Částka 197,1 mi. CAD byla vyčleněna na sledování znečištění jezer a oceánů.

Jedná se o rozpočet, který se očekával a který potvrzuje deficitní hospodaření země. Vláda bude v příštích letech realizovat velké investice do infrastruktury. Liberální vláda díky těmto investicím očekává oživení hospodářského vývoje země. Mnoho liberálních ekonomických pozorovatelů ho charakterizovalo jako dobře navržený politický komplex. Výhrady samozřejmě mají opoziční ekonomové. Konzervativci, kteří jsou tradičně zastánci politiky škrtů a vyrovnaného rozpočtu i demokraté (NDP), kteří rozpočet kritizují za to, že nic nepřináší pro pracující, seniory, chudé a děti.

Rozpočet je v souladu s vládní hospodářskou politikou. Vláda vůbec slova jak „deficit“, či  „výdaje“ v podstatě ani nepoužívá, vždy hovoří jen o investicích. Je otázka, jak se kanadská ekonomika bude vyvíjet, nicméně mnoho Kanaďanů s touto politikou již nyní krátce po volbách spokojeno není a očekává naopak zhoršení ekonomické situace země i své vlastní. Nepochybně pozitivním faktorem je zaměření se na klimatické změny (během minulých pěti let v rozpočtech na tuto oblast důraz nebyl). Podle očekávání nebyly dohodnuty žádné ceny uhlíku, nicméně jsou zmíněny míry a investice čisté energie. To může být další signál pro možný dialog a spolupráci EU s Kanadou.

Rozpočet také dává důraz na vědu, technologie a inovace. Nezávislí ekonomové a analytici upozorňují na netransparentnost, nekonzistentnost, je obtížné mu jasně porozumět, je nejasný a zavádějící.

J. Dvořáček, EK ZÚ Ottawa