english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů Projektů na podporu ekonomických aktivit v zahraničí na rok 2023 PROPEA

(Archivní článek, platnost skončena 30.09.2022.)

Ministerstvo zahraničních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání návrhů PROPEA na rok 2023. PROPEA je jedním z nových nástrojů ekonomické diplomacie na podporu českých firem a podnikatelů na zahraničních trzích. V rámci PROPEA poskytují expertní subjekty, působící v zahraničí, služby ekonomické diplomacie českým firmám a podnikatelům, kteří v příslušném teritoriu buď již působí, nebo se ke vstupu na cílový zahraniční trh připravují. 

Hlavním cílem PROPEA je posilování trvalé přítomnosti českých firem a podnikatelů na zahraničních trzích, poskytování kvalitních služeb s využitím místních odborníků a minimalizace rizika při vstupu na zahraniční trhy, při založení pobočky nebo zahájení výroby. Služby se neomezují jen na podporu exportu, ale podporují i investiční aktivity českých firem v zahraničí.

Inovativní program PROPEA rozšiřuje standardně poskytované proexportní služby ekonomických úseků  zastupitelských úřadů ČR, jsou zaměřené na konkrétní jednorázové obchodní operace českých firem, či na zprostředkování kontaktů  v teritoriu. Cílem programu je rovněž podpora zvažovaných investičních záměrů českých firem na zahraničním trhu. Konkrétně mohou české firmy využít například asistenci při zajištění registrace a certifikace svých výrobků, či při zakládání místní pobočky.

Maximální  finanční podpora na projekty realizované v uvedeném období je 500 000 Kč. Maximální hodnota každého dílčího projektu je pak 50 000 Kč. Jednotná výše spolufinancování individuálních služeb ze strany českých firem činí 30 % stanovené ceny služby, zbylých 70 % je hrazeno v rámci PROPEA.

Realizátorem projektu je místní subjekt ověřený zastupitelským úřadem, který pro českou firmu zajistí služby podle předem schváleného seznamu. Kompletní výčet služeb, které mohou české firmy v rámci projektů PROPEA využívat, obsahuje tyto položky:

  • Zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici;
  • Zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy;
  • Uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy);
  • Zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek;
  • Zajištění a ověření dokumentace pro import / export a logistiku;
  • Vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí;
  • Zajištění propagačních, marketingových a PR služeb;
  • Podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb;
  • Využití technického zázemí;
  • Zastupování firmy v místě (na komerční smluvní bázi mezi českou firmou a zahraničním zástupcem, bez finanční podpory z rozpočtu PROPEA).

České firmy mohou využít služeb místních expertů, kteří  pomohou zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů spojených i s mnohými mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s globální pandemií či jinými mimořádnými událostmi.

V rámci aktuální výzvy mohou zájemci o realizaci projektů v Saúdské Arábii, Bahrajnu a Ománu zasílat své návrhy ekonomickému úseku Velvyslanectví ČR v Rijádu. Zájemcem může být místní subjekt, který v místě aktivně působí, má potřebná povolení a odbornost k profesionálnímu poskytování uvedených služeb. Návrhy, včetně vyplněného identifikačního formuláře, který je v příloze, je třeba  zaslat nejpozději do čtvrtka 29. září 2022 na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rijádu (e-mail: commerce_riyadh@mzv.czZájemci se mohou na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rijádu obracet i v případě konzultací k PROPEA i s dalšími dotazy. 

Vyhodnocení předložených návrhů a rozhodnutí o realizaci projektů je v kompetenci hodnotící komise MZV ČR. Schválené projekty na rok 2023 budou následně realizovány v období od 1. ledna 2023 do 31. října 2023.

přílohy

Identifikační formulář projektu CZ 77 KB DOC (Word dokument) 26.9.2022

Identifikační formulář projektu EN 78 KB DOC (Word dokument) 26.9.2022