česky  english  eesti keel 

Laiendatud otsing
na_celou_sirku
Photo: Baltic Defence College
teade artiklist Trükkida Decrease font size Increase font size

Suursaadik David Král esines Tartus Balti Kaitsekolledžis riigivõimu elementide paneelis

6. oktoobril võttis suursaadik David Král Command Senior Enlisted Leaders´ Course (CSELC) kursuse raames osa paneeldiskussioonist, mis oli pühendatud neljale riigivõimu teostamise tunnusele, mida tuntakse lühendi DIME all (ehk diplomaatia, informatsioon, sõjaline jõud ja majandus). Suursaadik esindas paneelis diplomaatiat.

Tema vestluskaaslasteks olid Eesti Riigikantselei Situatsioonikeskuse juht Lauri Luht, kes esindas seega riigivõimu infosammast, Norra kuningliku mereväe kommodoor Hans Christian Helseth, kes rääkis sõjalise jõu elemendi nimel, ning EBSi rektor Meelis Kitsing, kes esindas majanduslikku võimusammast.

Panelistide ülesandeks oli kursusel osalenutele selgitada, kuidas nende konkreetne võimuelement toetab riigi julgeolekut ja kaitset.

Suursaadik Král selgitas, et diplomaatilisest vaatevinklist tuleb riigi julgeolekut ja kaitset vaadelda traditsioonilisest sõjalisest tähendusest (tavapärane territoriaalkaitse) laiemalt ning seda võib käsitleda kui riiklike huvide kaitset ja projektsiooni. Ta selgitas, et diplomaatia kui meetod tegeleb peamiselt riikidevaheliste suhete positiivsete aspektidega, otsib küsimusi, mis pigem ühendavad kui lahutavad, ning paneb rõhuasetuse konfliktide ärahoidmisele, kuid peab samas sageli siiski ka nende tagajärgi haldama. Diplomaatia muude oluliste ülesannetena tõstis suursaadik esile reeglite loomist riikide ja teiste rahvusvaheliste suhete osapoolte vahel (nt läbirääkimised rahvusvaheliste lepingute üle), aga ka alliansside ja partnerluste loomist, mis aitavad kaasa riiklike huvide edendamisele. Samas selgitas ta ka, et mõnel juhul on sellel, mida diplomaatia saab teha, siiski piirid ja sellistel juhtudel tuleb diplomaatiat toetada teiste võimu elementidega – sõjaväe, majanduse ja informatsiooniga.

Sissejuhatusele järgnes arutelu ja mõttevahetus kursusel osalejatega, kus ei diskuteeritud mitte ainult riigivõimu nelja elemendi omavahelise koosmõju üle, vaid puudutati ka paljusid tänapäevaste rahvusvaheliste suhete küsimusi, näiteks reeglitel põhineva globaalse korra tulevikku, NATOt, Afganistani, suhteid Venemaa, Hiina ja teiste riikidega.

Galerii


Baltic Defence College