Velvyslanectví České republiky v Budapešti

Velvyslanec PhDr. Juraj CHMIEL, CSc.

Životopis

Velvyslanec Juraj Chmiel

Narozen: 16.8.1960 , Budapešť                                                    

Vzdělání:                  

Filozofická fakulta UK Praha – obor afrikanistika-orientalistika (1984/PhDr.)

Interní vědecká aspirantura na SAV  (obhajoba kandidátské disertační práce 1992/CSc.)

Studijní pobyty:       

Univerzita v Addis Abebě – tři krátkodobé studijní pobyty (1988 – 1991)

School of Oriental and African Studies, Londýn – Masarykovo stipendium a přednášková činnost (1991-1992)

Zaměstnání:

1984 – 1992    Slovenská akademie věd – Kabinet orientalistiky – vědecký pracovník se zaměřením na problematiku subsaharské Afriky, od 1992 vědecký tajemník SAV pro společenské vědy

1984 – 1985    základní vojenská služba

08/1992 – dosud        Ministerstvo zahraničních věcí

08/1992 – 02/1993     teritoriální odbor zemí Afriky – referent

03/1993 – 08/1994      Somálsko - politický pracovník  mise OSN/UNOSOM – ad hoc pověřován dočasným řízením operačních zón v této zemi

09/1994 – 01/1996     teritoriální odbor zemí Afriky – vedoucí týmu jižní a východní Afriky

01/1996 – 03/1999      vedoucí zastupitelského úřadu - chargé d´affaires v Nigérii

03/1999 – 03/2003      mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Nigérijské federativní republice s přiakreditacemi v dalších zemích

03/2003 – 06/2004      odbor subsaharské Afriky – vládní rada

07/2004 – 01/2005     odbor Blízkého východu a Afriky – vládní rada

01/2005 – 12/2005      rodičovská dovolená

12/2005 – 05/2007      odbor Analýz a plánování, od 2006/09 ředitel odboru

od 05/2007                 Úřad vlády ČR – Sekce předsedy vlády pro obranu, bezpečnost a zahraniční politiku – zástupce ředitele sekce, pověřený řízením sekce

01/2008 - 11/2009      mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR v Australském svazu s přiakreditacemi v dalších zemích oblasti

11/2009 – 07/2010     ministr vlády ČR pro evropské záležitosti

07/2010 – 01/2012      náměstek ministra zemědělství pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU

01/2012 – 11/2013     konzultant

od 11/2013                zvláštní zmocněnec pro mezinárodní dimenzi EU, MZV ČR

od 09/2014                 mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČR  v Maďarsku

Od roku 1984 odborná vědecká, analytická, publikační a přednášková činnost, autor knihy „Hrob bílého muže“, Mladá Fronta 2007

Jazykové znalosti:     aktivně: angličtina, maďarština, pasivně: ruština, němčina

ženatý, 2 děti