Generální konzulát České republiky v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Žádost o vydání voličského průkazu

Pokud se v době voleb zdržujete na jiném místě, než jste zapsáni do voličského seznamu, tj. mimo místo svého obvyklého trvalého bydliště v České republice nebo v zahraničí, můžete požádat o vydání voličského průkazu a nechat si jej poslat do místa, kde chcete přijít k volbám, buď na uvedenou adresu nebo přímo na zastupitelský úřad.

Konec lhůty pro doručení žádosti v listinné podobě je 18. říjen 2013, konec lhůty pro osobní předání žádosti je 23. říjen 2013.

Občané již zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, který vede na generálním konzulátu v New Yorku se mohou voleb účastnit v libovolném jiném volebním místě (tj. v ČR nebo na jiném zastupitelském úřadu v zahraničí), a to na základě voličského průkazu, který občanu vydá náš zastupitelský úřad.

Žádost o vydání voličského průkazu musí být podána v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronický podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. Pokud podáte žádost o vydání voličského průkazu osobně na konzulátu bude podpis ověřen přímo na místě.

Žádosti lze našemu úřadu zasílat nebo osobně předat již nyní, posledním termínem pro doručení poštou je 18. říjen 2013, pro osobní předání žádosti je termín 23. říjen 2013.

Obdobně, pokud nejste zapsáni v našem zvláštním seznamu voličů, ale budete chtít volit v New Yorku, můžete požádat o vydání voličského průkazu u obecního úřadu v místě svého trvalého bydliště a nechat si poslat tento voličský průkaz na Vaši adresu v USA nebo přímo na náš konzulát.

V této souvislosti informujeme, že voličský průkaz předá zastupitelský úřad voliči nejdříve 10. října 2013.

Pro podání žádosti je možno využít tento formulář.

Při registraci ve volební místnosti v den hlasování pak volič odevzdá voličský průkaz příslušné volební komisi (okrskové v ČR, resp. zvláštní okrskové v zahraničí - této komisi jen při volbách do Poslanecké sněmovny, anebo při volbě prezidenta ČR, do Senátu lze volit POUZE v ČR). Nadále zůstává zapsán/a v původním seznamu voličů (zvláštním, resp. stálém) podle místa svého dlouhodobého pobytu.

Detailní informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Zadost_o_vystaveni_volicskeho_prukazu.doc 27 KB DOC (Word dokument) 2.3.2012

Žádost o vystavení voličského průkazu 30 KB DOC (Word dokument) 10.12.2012