Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Azerbajdžán Baku
Ázerbájdžán Ázerbájdžán

Základní informace o teritoriu

1.1. Oficiální název státu

 • Ázerbájdžánská republika (Ázerbájdžán)
 • Azərbaycan Respublikası

1.2. Rozloha

 • 86 600 km² (rozlohou 111. stát světa)

1.3. Počet obyvatel, hustota na km², podíl ekonomicky činného obyvatelstva

 • Počet obyvatel: 9 477 101 (údaj z prosince 2013)
 • Počet obyvatel na km²: 106

1.4. Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení

V roce 1973 se průměrný roční přírůstek obyvatelstva dostal pod 2 % na 1000 obyvatel a dále klesá. Dle posledních dostupných dat ázerbájdžánského statistického úřadu (za rok 2013) činí roční přírůstek obyvatelstva 1,03 % na 1000 obyvatel.

Z celkového počtu 9 477 101 obyvatel Ázerbájdžánu:

 • 52,7 % žije ve městech, 47,3 % na vesnicích
 • 49,3 % tvoří muži, 50,7 % ženy
 • 42,8 % je ve věku 0–24 let
 • 68,1 % je v produktivním věku

1.5. Národnostní složení

 • Azeři: 90,6 %
 • Lezgini: 2,0 %
 • Rusové: 1,3 %
 • Arméni: 1,3 %
 • Tališi: 1,3 %

1.6. Náboženské složení

 • Islám: 94,4 % (šíité 75–85 %, sunnité 15–25 %)
 • Pravoslaví: 2,5 %
 • Arménské křesťanství: 2,3 %
 • Ostatní: 1,8 %

1.7. Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • ázerbájdžánština
 • ruština

1.8. Administrativně správní členění země, hlavní město a další velká města

 • 59 okresů
 • 11 správních měst
 • 1 autonomní republika (Nachičevanská, Naxçıvan Muxtar Respublikası)

1.9. Peněžní jednotka a její členění, používání jiných měn

Manat (100 gepiků)

 • mince (1, 3, 5, 10, 20, 50 gepiků)
 • bankovky (1, 5, 10, 20, 50, 100 manatů)

1.10. Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Státní svátky:

 • 1.–2. ledna Nový rok
 • 8. března Mezinárodní den žen
 • 9. května Den vítězství nad fašismem
 • 28. května Den nezávislosti/Den republiky (svátek vyhlášení nezávislosti Ázerbájdžánu v roce 1918)
 • 15. června Den národní spásy ázerbájdžánského národa
 • 26. června Den ozbrojených sil Ázerbájdžánu
 • 18. října Den státní nezávislosti
 • 12. listopadu Den Ústavy
 • 17. listopadu Den národního obrození
 • 31. prosince Den solidarity Ázerbájdžánců celého světa

Svátky s pohyblivými daty: Novruz (Novruz Bayramı – Svátek jara, 5 dní), Kurban (Qurban Bayramı – Svátek obětování, 2 dny), Ramadán (2 dny)

Pozn.: připadne-li státní svátek na dny pracovního klidu (sobota, neděle), přesouvá se na nejbližší následující pracovní den.

Obvyklá pracovní doba:

 • pondělí – pátek 9 – 18 hod., ve státních úřadech se často pracuje rovněž v sobotu dopoledne.   

Obvyklá prodejní doba:

 • pondělí – sobota, 9 – 20 hod.

1.11. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Velká pozornost by měla být věnována výběru správného, vhodného partnera. Ten může sehrát významnou roli nejen jako „průvodce“ poměrně složitou ázerbájdžánskou legislativou a předpisy, ale i jako neocenitelný zdroj informací, např. co se rozložení sil a vlivů v té které ekonomické sféře týká. Nesmírně důležitý je pak pravidelný osobní kontakt s partnerem. Systém korespondenční spolupráce a uzavírání kontraktů „na dálku“ není v Ázerbájdžánu příliš funkční ani oblíbený. Poštovní či e-mailová korespondence může posloužit k prvotnímu kontaktu s potencionálním partnerem, ale bez osobních setkání nelze počítat s udržením a prohlubováním obchodních kontaktů.

Nemalou roli hraje jazyková připravenost českých subjektů. Preferovanějším jazykem jednání je v drtivé většině případů stále ještě ruština, což může zástupce našich firem mnohdy překvapit. Stále více se však v komunikaci v obchodní sféře s místními subjekty začíná uplatňovat angličtina.

Pokud český byznysmen nezná dobře svého partnera a neorientuje se dostatečně v místních specifikách, neměl by se pouštět do rozhovorů na citlivá témata, jako je např. náboženství (přístup k vyznávání islámských hodnot se u jednotlivých lidí velmi různí a je nutno znát názory partnera, než se s ním na toto téma pustíme do debaty).

Není vhodné příliš tvrdě operovat s lhůtami a termíny a používat nátlakové metody jednání. Tento přístup se většinou ukáže jako kontraproduktivní.

Všeobecně, na ázerbájdžánské podnikatele je třeba pohlížet jako na rozvážné, schopné a chytré partnery, kteří se v oblasti mezinárodního obchodu dostatečně orientují. Jsou připraveni k přijímání nových obchodních partnerů, a také nových myšlenek či metod práce.

1.12. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem není uzavřena žádná smlouva v oblasti zdravotního zabezpečení. Z tohoto důvodu je českým občanům v Ázerbájdžánu poskytována zdravotní péče za úplatu. Proto se rozhodně vyplatí být v případě cesty do Ázerbájdžánu pojištěn.

1.13. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

1.14. Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

1.15. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu (včetně generálních či honorárních konzulátů)

1.16. Kontakty na zastoupení ostatních českých institucí (Česká centra, CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism)

V Ázerbájdžánu kromě českého velvyslanectví není zastoupena žádná další česká instituce.

1.17. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

 • Požárníci: 01
 • Bezpečnost (milice): 02
 • Lékařská pohotovost: 03
 • Informace o tel. číslech: 09

1.18. Internetové informační zdroje

Informační agentury a internetové noviny

Detailnější informace jsou dostupné na internetovém průvodci ázerbájdžánskými médii: www.abyznewslinks.com/azeb.htm

1.19. Adresy významných institucí

Kancelář prezidenta
Prezidentský palác
ul. Istiglalijat 19
Baku, AZ 1066
tel./fax: (0099412) 492 35 43/ 492 06 05
web: www.president.gov.az

Parlament (Milli Medžilis)
Prospekt Parlament 1
Baku, AZ 1152
tel./fax: (0099412) 498-97-48, 439-86-84/ 498-97-22
web: www.meclis.gov.az

Kabinet ministrů
ul. Lermontova 68
Baku, AZ 1066
tel./fax: (0099412) 492-66-23, 492-81-83/ 498-97-86
web: www.cabmin.gov.az

Ministerstvo zahraničních věcí
ul. Šichali Kurbanova 4
Baku, AZ 1009
tel./fax: (0099412) 492-34-01/ 498-84-80
web: ww.mfa.gov.az

Ministerstvo vnitra
ul. Gusi Gadžijeva 7
Baku, AZ 1001
tel./fax: (0099412) 490-92-22/ 490-99-29
web: www.mia.gov.az

Ministerstvo národní bezpečnosti
Prospekt Parlament 2
Baku, AZ 1000
tel./fax: (0099412) 439-41-89, 439-31-08/ 493-71-32
web: www.mns.gov.az

Ministerstvo pro mimořádné situace
ul. M. Müsfiq 501
Baku, AZ 1073
tel./fax: (0099412) 512 00 61/ 512 00 46
web: www.fhn.gov.az

Ministerstvo spravedlnosti
Prospekt Inšaatčilar 1
Baku, AZ 1073
tel./fax: (0099412) 493-97-85, 430-09-77/ 498-59-31
web: www.justice.gov.az

Ministerstvo financí
ul. Samad Vurgun 83
Baku, AZ 1022
tel./fax: (0099412) 493-30-12, 493-05-62/ 498-79-69, 493-96-48
web: www.maliyye.gov.az

Ministerstvo daní
ul. Landau 16
Baku, AZ 1073
tel./fax: (0099412) 438-55-87, 430-16-56/ 498-54-07
web: www.taxes.gov.az

Ministerstvo ekonomiky a průmyslu
ul. Nijazi 23
Baku, AZ 1066
tel./fax: (0099412) 492-41-10/ 492-58-95
web: www.economy.gov.az

Ministerstvo zemědělství
ul. Üzeyir Hasibeyov 40
Baku, AZ 1000
tel./fax: (0099412) 498 64 49/ 498 64 49
web: www.agro.gov.az

Ministerstvo ekologie a přírodních zdrojů
ul. B. Agajeva 100 A
Baku, AZ 1073
tel.: (0099412) 438-04-81, 438-85-08
web: www.eco.gov.az

Ministerstvo kultury a turismu
Ul. Üzeyir Hasibeyov 40
Baku, AZ 1000
tel./fax: (0099412) 493 43 98/ 493 56 05
web: www.mct.gov.az

Ministerstvo školství
ul. Chatai 49
Baku, AZ 1008
tel./fax: (0099412) 496-35-15/ 496-34-83
web: http://min.edu.az

Ministerstvo zdravotnictví
ul. Kičik Denis 4
Baku, AZ 1014
tel./fax: (0099412) 493-29-77/ 498-85-59
web: www.health.gov.az

Ministerstvo spojů a informačních technologií
Prospekt Azerbajdžan 33
Baku, AZ 1000
tel./fax: (0099412) 493-00-04/ 498-42-85, 493-44-80
web: www.mincom.gov.az

Ministerstvo mládeže a sportu
ul. Fatalichan Chojski 98 A
Baku, AZ 1072
tel./fax: (0099412) 490-64-42/ 490-64-42
web: www.mys.gov.az

Ministerstvo dopravy
Prospekt Tbilisi 1054
Baku, AZ 1122
tel./fax: (0099412) 430 99 41/ 430 99 42
web: www.mot.go.az

Ministerstvo obrany
Prospekt Parlament 3
Baku, AZ 1000
tel./fax: (0099412) 439-41-89, 439-31-08/ 493-71-32
web: www.mod.gov.az

Ministerstvo průmyslu a energetiky
Prospekt Zardabi 88
Baku, AZ 1012
tel./fax: (0099412) 431-80-12, 447-05-84/ 431-90-05
web: www.mie.gov.az

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Salatin Asgerova 85
Baku, AZ1016
tel./fax: (0099412) 596 50 20, 596 50 03/ 596 50 33, 596 50 22
web: www.mlspp.gov.az

Státní výbor pro cenné papíry
Prospekt Bjul-Bjul 19
Baku, AZ 1000
tel./fax: (0099412) 493-50-58, 493-03-23/ 498-25-59, 493-67-97
web: www.scs.gov.az

Státní výbor pro správu státního majetku
ul. U. Safarov 20
Baku, Hatai Arena
tel./fax: (0099412) 490 24 08/ 490 33 59
web: www.stateproperty.gov.az

Státní výbor pro statistiku
Prospekt Inšaatčilar 136
Baku, AZ 1136
tel./fax: (0099412) 438-11-71, 438-87-52/ 438-24-42
web: www.azstat.org

Státní celní výbor
Prospekt Strojitelej 2
Baku, AZ 1073
tel./fax: (0099412) 438 80 80/ 498 18 36
web: www.customs.gov.az

Státní výbor půdy a kartografie
ul. Š. Mechtijeva 93 A
Baku, AZ 1114
tel./fax: (0099412) 432 89 59/ 432 89 59
web: www.dtxk.gov.az

Státní výbor pro uprchlíky a vnitřně přesídlené osoby
Prospekt Tbilisi 57
Baku, AZ 1122
tel./fax: (0099412) 430 09 21/ 430 09 25
web: www.refugees-idps-committee.gov.az

Státní výbor pro standardizaci, metrologii a patenty
web: www.azstand.gov.az

Národní olympijský výbor
ul. Olympia 5
Baku, AZ 1072
tel.: (0099412) 465-13-23, 465-42-25
web: www.noc-az.org

Národní banka
ul. R. Behbudov 32
Baku, AZ 1014
tel./fax: (0099412) 493 11 22/ 493 55 41
web: www.nba.az

Ústavní soud
Prospekt Gjandžlik 1
Baku, AZ 1005
tel./fax: (0099412) 492-88-41, 492-36-78, 492-96-68/ 492-97-66
web: www.constitutional-court-az.org.

Nejvyšší soud
ul. Zachid Chalilov 540
Baku, AZ 1073
tel./fax: (0099412) 498-03-88, 493-95-11/ 493-95-11
web: www.supremecourt.gov.az

Generální prokuratura
ul. Nigjar Rafibejli 7
Baku, AZ 1001
tel./fax: (0099412) 492-30-23, 492-55-40/ 497-51-13
web: www.genprosecutor.gov.az

Veřejný ochránce lidských práv – Ombudsman
web: www.ombudsman.gov.az

.