SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Lepší normy pomohou firmám i občanům

Kdy: 01.06.2011, Kde: Brusel

Unie pracuje na dynamičtější a efektivnější tvorbě standardů.

Standardy pro výrobu a nabíjení elektromobilů, pro počítačový software či pro stejné nabíječky na všechny mobilní telefony. To vše jsou praktické dopady norem, které usnadní život občanům, poskytnou evropským podnikům důležitý nástroj k boji na světových trzích a pomohou růstu ekonomiky.

Evropské firmy již dlouho využívají konkurenčních výhod, kterou jim poskytují evropské normy. A světové firmy na ně často dobrovolně přecházejí. Celý systém tvorby evropských norem je ale možné ještě zefektivnit. Právě to je cílem návrhů, které ve středu 1. června 2011 zveřejnila Evropská komise.

Ta představila jedno nelegislativní opatření, sdělení EK ke strategické vizi pro evropskou normalizaci; a jedno legislativní opatření, nařízení o normalizaci. Díky tomu si Komise může odškrtnout jeden splněný úkol, který vyplývá z tzv. Aktu o jednotném trhu. V něm se zavázala předložit do konce roku 2011 právní předpisy k 12 prioritním oblastem za účelem oživění jednotného trhu.

Komise v návrzích konstatuje, že dobře nastavený systém tvorby norem podporuje udržitelný rozvoj a inovace, posiluje konkurenceschopnost podniků a usnadňuje život spotřebitelů. Proto je nutné současné nedostatky evropského standardizačního procesu odstranit a umožnit Evropě plně využít jeho potenciál.

Stěžejními prvky navrhované revize evropského systému tvorby norem jsou:

  • zrychlení procesu tvorby norem. Vypracování jedné evropské normy zabralo až doposud několik let. To vytvářelo problém nejen pro právní předpisy, ale také v těch oblastech, ve kterých je nutné rychle reagovat na technologický vývoj. Proces normotvorby se má zrychlit i díky tomu, že financování evropských normalizačních organizací by mohly být podmíněno určitými výkonnostními parametry;
  • zlepšení zapojení malých a středních podniků, spotřebitelů a zájmových organizací do procesu tvorby norem. Pokud má být norma výsledkem dohody všech zainteresovaných stran, je nutné zabezpečit a finančně podpořit účast i těch subjektů, kteří sami potřebnými prostředky pro obhajobu svých zájmů nedisponují. Jedním z opatření, které by mělo přispět k tomuto cíli, je požadavek EK na vznik systému dozoru mezi národními normalizačními organizacemi a evropskými normalizačními organizacemi hodnotící mj. zapojení těchto subjektů do procesu tvorby norem;
  • rozšíření evropské normalizace na oblast služeb.  Normy v oblasti služeb by měly reagovat na potřeby trhu, usnadnit jak slučitelnost služeb poskytovaných poskytovateli v různých členských státech, tak poskytování informací příjemcům aj.;
  • možnost za určitých podmínek využívat normy vypracované fóry a konsorcii v oblasti informačních a telekomunikačních technologií při zadávání veřejných zakázek. EK navíc plánuje vytvořit „platformu více zúčastněných stran“, která by radila EK v záležitostech spojených s implementací standardizační politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií;
  • posílení vlivu evropské normalizace na mezinárodní úrovni. EU by měla usilovat o více mezinárodních norem v oblastech, ve kterých má na globální úrovni vedoucí úlohu.

Další informace:

Foto: EK