SZ ČR PŘI EVROPSKÉ UNII

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Maďaři se v oblasti životního prostředí zaměří na téma vody

Kdy: 01.01.2011 - 30.06.2011, Kde: Brusel

Dalšími prioritami maďarského předsednictví v Radě EU bude také ochrana biodiverzity, změna klimatu a udržitelné nakládání se zdroji.

Maďarsko je již třetím ze států, jež do EU vstoupily po roce 2004, který bude půl roku řídit Evropskou unii (po Slovinsku a České republice). Předsednictví se ujalo 1. ledna 2011. V jakém duchu se nese jeho program v oblasti životního prostředí?

Hlavní prioritou v této oblasti je pro maďarské předsednictví voda. Evropská komise se v následujícím roce bude připravovat k vydání rámcového dokumentu k budoucnosti vodní politiky v EU, tzv. „Blueprint pro vody EU“, který by měl být vydán v roce 2012. Maďarsko chce tuto problematiku zviditelnit a zformulovat politický příspěvek Rady. Dále se předsednictví zaměří na integrovaný přístup k extrémním vodním fenoménům (povodně, sucho, nerovnoměrnost v rozdělování vodních zdrojů), na zdůraznění přínosů ekosystémových služeb vody a na posílení spolupráce mezi členskými státy.

Dalšími prioritami nadcházejícího předsednictví pak bude ochrana biodiverzity, změna klimatu a udržitelný rozvoj (udržitelné nakládání se zdroji).

V oblasti ochrany biodiverzity bude předsednictví především reagovat na předložení Strategie EU pro biodiverzitu po roce 2010, kterou by měla Evropská komise předložit počátkem roku 2011, a bude pokračovat i v debatě nad návrhy v oblasti geneticky modifikovaných organismů.

V oblasti ochrany klimatu Evropská komise připraví Sdělení k dlouhodobému cíli snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050, které bude doprovázet tzv. cestovní mapa (roadmap) potřebných opatření. K tomuto návrhu bude předsednictví iniciovat debatu na Radě pro životní prostředí a připraví závěry Rady. V oblasti udržitelného rozvoje pak bude maďarské předsednictví reagovat na iniciativy spojené se strategií Evropa 2020.

Jednání Rady pro životní prostředí se uskuteční 14. března 2011 v Bruselu a 17. června 2011 v Lucemburku.

Další informace: