Velvyslanectví České republiky v Tokiu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k volbám do Evropského parlamentu

(Archivní článek, platnost skončena 24.07.2014.)

Rozhodnutím prezidenta republiky č. 24/2014 Sb. ze dne 13. února 2014, o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, byly vyhlášeny volby do Evropského parlamentu a stanoveny dny jejich konání na pátek 23. a sobotu 24. května 2014.

Na území České republiky se ve volbách do Evropského parlamentu bude hlasovat ve dnech 23. a 24. května 2014. Dne 23. května (pátek)se bude hlasovat od 14:00 hodin do 22:00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Volby do Evropského parlamentu, konané na území České republiky, upravují tyto obecně závazné předpisy:

  • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
  • vyhláška č. 409/2003 Sb. k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • některé otázky jsou upraveny zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pro volby do Evropského parlamentu tvoří státní území České republiky jeden volební obvod.

Státní občan České republiky může hlasovat pro kandidáty, uvedené na kandidátních listinách, zaregistrovaných v České republice, pouze na území České republiky.

Při volbách do Evropského parlamentu nelze hlasovat na Velvyslanectví České republiky v Japonsku.

 

Informace o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu:

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky za předpokladu, že

- nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,

- nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a

- je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz (podrobněji viz příloha „Informace o podmínkách hlasování“).

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení svéprávnosti.

Detailní informace pro občany České republiky žijící v zahraničí o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu jsou uvedeny v příloze „Informace o podmínkách hlasování“.

Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 62/2013 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je k dispozici v příloze „Harmonogram“.

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu zde.

 

S případnými konkrétními dotazy se prosím obracejte na konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Japonsku na níže uvedenéadrese:

3-11-5 Hiroo, Shibuya-ku, Tokio 150-0012.

Telefon: 0081-3-3400-8122

E-mail konzulárního úseku: consular_tokyo@embassy.mzv.cz

Fax: 0081-3-3400-8124

přílohy

VolbyEP2014_Informace_o_podminkach_hlasovani_v_zahranici... 46 KB DOC (Word dokument) 17.3.2014

VolbyEP2014_Harmonogram.doc 160 KB DOC (Word dokument) 17.3.2014

VolbyEP2014_Sbirka_zakonu.pdf 59 KB PDF (Acrobat dokument) 17.3.2014