Stálá mise České republiky při OSN v New Yorku

česky  english 

rozšířené vyhledávání

Zaměstnání v OSN

UPOZORNĚNÍ : Vzhledem k výskytu falešných nabídek zaměstnání a stáží v OSN upozorňujeme, že OSN nevybírá za přihlášky či jiné úkony přijímacího procesu žádné poplatky. OSN nikdy nevyžaduje sdělení čísel bankovních účtů uchazečů a dalších citlivých informací. OSN rovněž uchazečům nezajišťuje dopravu či ubytování na přijímací pohovory.Pokud se nabídky odvolávají na web či předpisy OSN a snaží se vylákat poplatky nebo citlivé informace, anebo nabízejí jménem OSN zajištění ubytování či letenek, jedná se o podvod.

 

UN HQ NY Manhattan

Foto: Archiv OSN

Přijímací proces do zaměstnání v OSN je pod drobnohledem členských států. V rámci probíhající reformy personální práce v OSN je kladen mimořádný důraz na transparentnost tohoto procesu. Veškeré úkony s přijímáním pracovníků probíhají on-line. Pohovory s předvybranými uchazeči rovněž probíhají po telefonu nebo ve video-konferenci po Internetu. Jen v konečných stupních výběrového procesu lze očekávat pozvání k pohovorům a to vždy přímo a oficiální cestou vůči přihlášeným osobám. Nikdy ne přes prostředníky nebo agentury.

Veškeré informace naleznete na webu OSN:

1/ VYBERTE SI ZE STOVEK AKTUÁLNÍCH VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ ON-LINE !

https://careers.un.org/lbw/Home.aspx :

UN careers

 

2/ K ZVLÁŠTNÍ POZORNOSTI DOPORUČUJEME:

Právě obsazované nejvyšší pozice D-2 v Sekretariátu OSN

Právě obsazované nejvyšší pozice D-1 v Sekretariátu OSN

a také:

Právě obsazované vysoké pozice P-5 v Sekretariátu OSN

 

 

3/ NÁBOR MLADÝCH ZÁJEMCŮ O PRÁCI v OSN (Program YPP)

Na žádost ČR byla Česká republika dne 14.5.2014 potvrzena za autorizované místo pro konání přijímacích zkoušek do programu Young Professionals Programme (YPP) OSN pro občany ČR. Přijímací zkoušky v Praze proběhnou dne 4. prosince 2014.

Program YPP nabízí přijatým uchazečům zařazení do pracovního poměru v OSN do pozice P-1 až P-2 (z obecné, řádné profesní stupnice OSN pro absolventy VŠ: P-1 až P-5 a z řídících pozic: D1 až D2) na dva roky s možností prodloužení do řádného pracovního poměru s kariérním postupem podle dosažených pracovních výsledků.

Přihlásit se mohou:

občané ČR ve věku do 32 let (k 31.12.2014) s ukončeným VŠ vzděláním alespoň bakalářského studia v oboru kam se hlásí (nebo příbuzném) a dobrou („fluent“) znalostí anglického nebo francouzského jazyka. Na základě rezoluce OSN o zvyšování počtu žen v této organizaci jsou vyzývány k přihlášení hlavně ženy.

Pokud se přes web OSN (https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCEA) ke zkouškám nezaregistruje alespoň 15 zájemců z ČR – bude pro ně určeno zkušební místo v jiné autorizované zemi. Pokud bude v některém (níže uvedeném) otevřeném oboru YPP („job family“) zaregistrováno více zájemcům než 40 - má Sekretariát OSN právo provést předvýběr nejlepších aplikantů podle vzdělání, praxe a znalosti dalších oficiálních jazyků OSN mimo angličtinu a/nebo francouzštinu (tedy arabštiny, španělštiny, čínštiny nebo ruštiny).

 

Termíny podání přihlášek v jednotlivých vypsaných oborech v roce 2014::

14.6. – 13.8.    informační systémy+technologie a politické vztahy

21.6. – 20.8.    ekonomické vztahy, rozhlasová produkce (v mutacích: arabsky, čínsky, svahilsky, rusky, španělsky)

28.6. – 27.8.    lidská práva, knihovnictví/řízení informací, fotodokumentaristika

Na pozdní přihlášky nebude brán zřetel!

 

 

Přijímací proces probíhá podle tohoto schématu:

schéma přij procesu YPP

Bližší informace o programu YPP, průběhu písemných a ústních zkoušek a vzorech písemných zkoušek z minulosti lze nalézt na výše uvedeném webu OSN, anebo na webu níže:

UN Young Professionals Programme

 

 

4/ DALŚÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH ZAMĚSTNÁNÍ v OSN

aktuální informace z Informačního centra OSN v Praze

 

 

 

 

 

přílohy