česky  english  中文 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce Velvyslanectví České republiky v Pekingu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:  Usnesení o zastavení správního řízení 

Jméno: WEI Yudong

Vyvěšeno: 2. 12. 2022

Svěšeno:  19. 12. 2022

přílohy

WEI Yudong 104 KB PDF (Acrobat dokument) 25.12.2022