česky  english  polski 

Wyszukiwanie zaawansowane

Forum Polsko-Czeskie

Podstawowym zadaniem Forum Polsko-Czeskiego jest wspieranie działalności istniejących oraz powstania nowych, wspólnych inicjatyw wśród społeczeństw obywatelskich obydwu pańnstw. Forum nawiązuje do współpracy niezależnych grup opozycyjnych, działających przed 1989 rokiem, której ukoronowaniem była działalność Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Dziś ministerstwa spraw zagranicznych obu krajów starają się poprzez wsparcie wspólnych projektów organizacji pozarządowych, samorządów, szkół, instytucji naukowych i innych podmiotów stymulować dalszy rozwój i poglębianie wzajemnych stosunków. Relacje polsko-czeskie, podobnie jak i warunki dla ich intensyfikacji, są obecnie lepsze niż kiedykolwiek w przeszłości.

 


 

Konferencja "Infrastruktura transportowa oraz planowanie strategiczne i przestrzenne w relacjach polsko-czeskich

konference_wroclaw

We Wrocławiu 5 października 2012 r., dzień po wspólnym posiedzeniu Rad Programowych Forum Polsko-Czeskiego i Forum Czesko Polskiego, odbyła się konferencja poświęcona infrastrukturze transportowej, planowaniu strategicznemu i przestrzennemu w… więcej ►