suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Krajanské projekty pro rok 2020

Ministerstvo zahraničních věcí ve spolupráci s dalšími institucemi dlouhodobě podporuje krajany žijící v zahraničí. I v roce 2020 je možné zúčastnit se jazykových kurzů nebo požádat o příspěvek na krajanské projekty.

A. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

 Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce DZS v rubrice Kurzy a studenti. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až únor 2021) do 15. 3. 2020
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2020/2021 (září 2020 až červen 2021) do 15. 3. 2020
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2020/2021 (únor 2021 až červen 2021) do 15. 8. 2020

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Termín kurzu:

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.  

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce DZS, rubrika Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2020

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských  komunit

Termín kurzu:

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí).  Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2020.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím ZÚ potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

B. Poskytování peněžních darů na krajanské projekty prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti  MZV

V roce 2020 bude (v souladu s usnesením vlády č. 887 ze 9. prosince 2019) pokračovat poskytování peněžních darů na projekty krajanských spolků, společností přátel, spolků bohemistů a obdobných organizací v zahraničí. Text platných pravidel pro poskytování peněžních darů krajanským spolkům je možné nalézt na webových stránkách MZV.

Připomínáme nutnost dodržovat termíny pro podání žádostí o dar na rok 2020, tj. do 1. srpna 2020 na místně příslušný ZÚ.