suomeksi  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Podpora českých exportérů

Služby poskytované firmám zastupitelskými úřady jsou definovány Katalogem služeb jednotné zahraniční sítě. Do kompetence velvyslanectví patří zejména oblast G2G a B2G. Zastupitelské úřady organizují rovněž projekty na podporu ekonomické diplomacie a poskytují podnikatelům řadu praktických informací.

Klientské centrum pro export

Klientské centrum pro export

Rozsah služeb, které zastupitelské úřady ČR mohou poskytovat českým podnikatelským subjektům při jejich expanzi na zahraniční trhy, je definován Katalogem služeb jednotné zahraniční sítě a Klientského centra pro export. Tento katalog reflektuje, zda v teritoriu působí pouze zastupitelský úřad ČR, či i zahraniční kancelář agentury CzechTrade, a to z toho důvodu, aby jejich zástupci své činnosti nepřekrývali a pracovali maximálně efektivně. Katalog služeb a samotné Klientské centrum pro export je od r. 2014 společným projektem Ministerstva zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechTrade upravený patřičnými dohodami.

Do výlučné kompetence zastupitelských úřadů ČR patří služby spojené s komunikací se státním sektorem (B2G, G2G). Nenachází-li se v zemi zahraniční kancelář CzechTrade, pomáhá českým firmám zastupitelský úřad i se základními službami z oblasti B2B. Detailní popis rozsahu služeb uvádí Katalog služeb. Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby poskytovány zdarma.

Projekty na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) jsou akce zaměřené na podporu českého exportu a prezentace českých podnikatelských subjektů, jež jsou realizovány primárně zastupitelskými úřady ČR v různých podobách (oborové prezentace, business fóra, semináře, účasti na výstavách, kulaté stoly, podnikatelské mise apod.)