Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Austrálie Ayers Rock
Austrálie Austrálie

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Australia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-03-28 Canberra
Vstup v platnost 27.11.1995
Publikace č. 5/1996 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Australia on the Reciprocal Promotion and Protection of Investments
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1993-09-30 Canberra
Vstup v platnost 29.6.1994
Publikace č. 162/1994 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Australia on Cooperation in Peaceful Uses of Nuclear Energy and the Transfer of Nuclear Material
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Jaderná bezpečnost - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2001-07-27 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 78/2002 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and Australia on Social Security
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-09-16 Canberra
Vstup v platnost
Publikace č. 58/2011 Sb.m.s.

Správní ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Administrative Arrangement for the Application of the Agreement between the Czech Republic and Australia on Social Security
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2011-03-28 Canberra
Vstup v platnost
Publikace č. 59/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o leteckých službách

Název v cizím jazyce Air Services Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of Australia
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2010-09-24 New York
Vstup v platnost
Publikace č. 5/2012 Sb.m.s.

Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských

Název v cizím jazyce Convention between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Ireland relating to legal proceedings in civil matters
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1924-11-11 Londýn
Vstup v platnost 9.11.1933
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 70/1926 Sb.
Publikace č. 123/1926 Sb.
Publikace č. 60/1927 Sb.
Publikace č. 140/1927 Sb.
Publikace č. 12/1929 Sb.
Publikace č. 204/1930 Sb.
Publikace č. 47/1931 Sb.
Publikace č. 107/1931 Sb.
Publikace č. 146/1931 Sb.
Publikace č. 28/1932 Sb.

Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska

Název v cizím jazyce Supplementary Convention concerning the conduct of legal proceedings between the Czechoslovak Republic and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Země a mez. organizace Austrálie
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1935-02-15 Praha
Vstup v platnost 7.5.1936
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 178/1935 Sb.
Publikace č. 218/1935 Sb.
Publikace č. 8/1936 Sb.
Publikace č. 47/1936 Sb.
Publikace č. 64/1936 Sb.
Publikace č. 117/1936 Sb.
Publikace č. 350/1936 Sb.
Publikace č. 78/1937 Sb.
Publikace č. 152/1938 Sb.
Publikace č. 156/1938 Sb.
.