Ministerstvo zahraničních věcí ČR

         česky   english        

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Švýcarsko Engadin panorama
Švýcarsko Švýcarsko

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou

zdroj: databáze Evidence mezinárodních smluv mezinárodněprávního odboru MZV
 

Dohoda č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement No. 1 between the Government of the Czech Republic and the Government of the Swiss Confederation regarding the sharing of confiscated proceeds of crime or property
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2020-07-08 Bern
Vstup v platnost
Publikace č. 33/2020 Sb.m.s.

Dohoda č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti

Název v cizím jazyce Agreement No. 2 between the Government of the Czech Republic and the Government of the Swiss Confederation regarding the sharing of confiscated proceeds of crime or property
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2020-07-08 Bern
Vstup v platnost
Publikace č. 34/2020 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Swiss Federal Council on Mutual Visa Representation
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2014-10-30 Praha
Datum a místo podpisu 2014-10-21 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 1/2015 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die polizeiliche Zusammenarbeit bei der Bekämpfung strafbarer Handlungen
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Policejní spolupráce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2005-05-31 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 105/2006 Sb.m.s.

Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací a Závěrečný protokol

Název v cizím jazyce Traité de commerce entre la République Tchécoslovaque et la Confédération suisse
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Mezinárodní obchod - Obchodní dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1953-11-24 Bern
Vstup v platnost
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 50/1954 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und dem schweizerischen Bundesrat über die gegenseitige Aufhebung der Visumspflicht
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Konzulární oblast - Dohody o zrušení vízové povinnosti
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2004-03-09 Bern
Datum a místo podpisu 2003-07-31 Bern
Vstup v platnost
Publikace č. 3/2005 Sb.m.s.
Publikace č. 56/2008 Sb.m.s.

Rámcová dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko - české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie

Název v cizím jazyce Framework Agreement between the Government of the Czech Republic and the Swiss Federal Council concerning the Implementation of the Swiss-Czech Cooperation Programme to Reduce Economic and Social Disparities within the Enlarged European Union
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 2007-12-20 Bern
Vstup v platnost
Publikace č. 65/2008 Sb.m.s.
Publikace č. 61/2009 Sb.m.s.
Publikace č. 27/2011 Sb.m.s.

Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území

Název v cizím jazyce Agreement between the Czech Republic and the Swiss Confederation on the Readmission of Persons Staying in their Territory without Authorisation
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2009-09-17 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 46/2011 Sb.m.s.

Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na...

Název v cizím jazyce Protocol between the Ministry of the Interior of the Czech Republic and the Federal Department of Justice and Police of the Swiss Confederation for Implementing the Agreement between the Czech Republic and the Swiss Confederation on the Readmissio...
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Hraniční otázky - Smlouvy o předávání a přebírání osob
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 2009-09-17 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 47/2011 Sb.m.s.
Publikace č. 13/2015 Sb.m.s.

Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne ...

Název v cizím jazyce Protocol between the Government of the Czech Republic and the Swiss Federal Council amending the Convention between the Government of the Czech Republic and the Swiss Federal Council for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on In...
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2012-09-11 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 99/2013 Sb.m.s.

Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech Republic and the Swiss Federal Council on the Exchange and Mutual Protection of Classified Information
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana utajovaných skutečností
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 2011-01-26 Praha
Vstup v platnost
Publikace č. 86/2011 Sb.m.s.

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou federální radou o střednědobé půjčce ve výši 40 mil. USD

Název v cizím jazyce Agreement between the Government of the Czech and Slovak Federal Republic and the Swiss Federal Council on a medium-term loan in the amount of USD 40.000.000
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1991-11-18 Praha
Vstup v platnost 18.11.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva o řízení smírčím, soudním a rozhodčím mezi Československem a Švýcarskem

Název v cizím jazyce Traité de conciliation, de reglement judiciaire et d´arbitrage entre la Tchécoslovaquie et la Suisse
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1929-09-20 Ženeva
Vstup v platnost 7.6.1930
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 104/1930 Sb.

Dohoda mezi republikou Československou a konfederací Švýcarskou o uspokojení švýcarských zájmů v Československu

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1949-12-22 Praha
Vstup v platnost 27.4.1950
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dodatek k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a Švýcarskou federální radou o střednědobé půjčce ve výši 40 mil. USD ze dne 18. listopadu 1991 sjednaný výměnou dopisů

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1993-11-19 Bern
Datum a místo podpisu 1992-12-10 Praha
Vstup v platnost 19.11.1993

Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o rozšíření provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě,...

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1980-02-06 Praha
Vstup v platnost 6.2.1980
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 28/1980 Sb.

Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a spolkovou radou Švýcarské konfederace o vypořádání majetkoprávních otázek

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Schweizerischen Bundesrat über die Regelung vermögensrechtlicher Fragen
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1967-06-27 Bern
Vstup v platnost 27.6.1967
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und dem Schweizerischen Bundesrat zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen und vom Vermoegen, Convention between the Government of the Czech Republic a...
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Zamezení dvojímu zdanění
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1995-12-04 Praha
Vstup v platnost 23.10.1996
Publikace č. 281/1996 Sb.
Publikace č. 5/1997 Sb.

Dohoda mezi předsedy delegace československé a švýcarské o československo-švýcarských protokolech, týkajících se znárodnění, konfiskací a národních správ sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1947-12-29 Bern
Datum a místo podpisu 1947-12-19 Praha
Vstup v platnost 12.5.1948
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Úmluva mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních rozhodnutí a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Convention entre la République Tchécoslovaque et la Suisse relative a la reconnaissance et a l´éxécution de décisions judiciaires et Protocole additionnel
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Ostatní
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1926-12-21 Bern
Vstup v platnost 24.2.1929
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 23/1929 Sb.

Dohoda mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o leteckých službách

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Luftverkehr, Agreement between the Czech Republic and the Swiss Confederation relating to Air Services
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Letecká - Letecké dohody
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1996-07-17 Praha
Vstup v platnost 4.4.1997
Publikace č. 5/2001 Sb.m.s.

Protokol č. 2 o jednáních mezi Československem a Švýcarskem o švýcarských zájmech dotčených předpisy a opatřeními o zřízení národní správy a o konfiskacích

Název v cizím jazyce Protocole No. 2 des négociations entre la Tchécoslovaquie et la Suisse concernant les intérets suisses touchés par les prescriptions et mesures relatives a l´institution de l´administration nationale et aux confiscation
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1947-01-18 Praha
Vstup v platnost 12.5.1948
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Dohoda mezi republikou Československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních a Dodatkový protokol

Název v cizím jazyce Accord entre la République Tchécoslovaque et la Suisse concernant l´assistance judiciaire réciproque en matiere civile et commerciale et Protocole additionnel
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Právní oblast - Právní pomoc
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská
Datum a místo podpisu 1926-12-21 Bern
Vstup v platnost 16.12.1927
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 9/1928 Sb.

Dohoda mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Regierung der Tschechischen Republik und dem Schweizerischen Bundesrat über den Austausch von Stagiaires
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Školství - spolupráce v oblasti školství a vzdělávání
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1997-05-19 Praha
Vstup v platnost 6.6.1997
Publikace č. 188/1997 Sb.

Protokol č. 3 o jednáních mezi Československem a Švýcarskem, týkajících se použití Protokolu č. 1 z 18. prosince 1946 na zájmy švýcarské, dotčené československými zákony o znárodnění po roce 1945

Název v cizím jazyce Protocole No 3 des négociations entre la Tchécoslovaquie et la Suisse concernant l´application du Protocole no 1 du 18 décembre 1946 aux intérets suisses touchés par les lois tchécoslovaques sur les nationalisations postérieures a l´année 1945
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1948-08-25 Bern
Vstup v platnost 10.11.1948
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Sociale Sicherheit
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Sociální zabezpečení
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1996-06-10 Ženeva
Vstup v platnost 1.11.1997
Publikace č. 267/1997 Sb.

Dohoda mezi předsedy delegací československé a švýcarské o preklusivní lhůtě sjednaná výměnou nót

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1948-02-13 Bern
Vstup v platnost 12.5.1948
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Společné prohlášení mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým departementem zahraničních věcí Švýcarska ve věci majetku nezvěstných osob ve Švýcarsku

Název v cizím jazyce
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Resortní
Datum a místo podpisu 1997-01-23 Bern
Vstup v platnost 23.1.1997

Protokol č. 1 o jednáních mezi Československem a Švýcarskem o švýcarských zájmech dotčených československými dekrety z roku 1945 o znárodnění /Bern, 18. prosince 1946/ ve znění Dodatkového protokolu podepsaného v Bernu dne 7. února 1947 a Zvláštní...

Název v cizím jazyce Protocole No 1 des négociations entre la Tchécoslovaquie et la Suisse concernant les intérets suisses touchés par les décrets tchécoslovaques sur les nationalisations de l´année 1945 /Bern, 18 décembre 1946/, Protocole Additionel /Bern, 7 février ...
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Majetkoprávní vypořádání, náhrady, deblokace, restituce
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1947-12-13 Praha
Vstup v platnost 12.5.1948
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných označení a Protokol s přílohami

Název v cizím jazyce Vertrag zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über den Schutz von Herkunftsangaben, Ursprungsbezeichnungen und anderen geographischen Bezeichnungen
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Ochrana údajů o původu výrobků
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1973-11-16 Bern
Vstup v platnost 14.1.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 13/1976 Sb.

Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokol

Název v cizím jazyce Abkommen zwischen der Tschechischen und Slovakischen Föderativen Republik und der Schweizerischen Eidgenossenschaft über die Förderung und den gegenseitigen Schutz von Investitionen, Agreement between the Czech and Slovak Federal Republic and the ...
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Finance - Podpora a ochrana investic
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Prezidentská - čl. 10 ústavy 2001
Datum a místo podpisu 1990-10-05 Bern
Vstup v platnost 7.8.1991
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 459/1991 Sb.

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Švýcarskou spolkovou radou o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě a Prováděcí protokol

Název v cizím jazyce Vereinbarung zwischen der Regierung der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und dem Schweizerischen Bundesrat über den internationalen Personen- und Güter- verkehr auf der Strasse
Země a mez. organizace Švýcarsko
Oblast smluvní úpravy Doprava - Silniční
Typ smlouvy dvoustranná
Kategorie Vládní
Datum a místo podpisu 1975-12-17 Praha
Vstup v platnost 15.1.1976
Vstup v platnost pro ČR 1993-01-01
Publikace č. 80/1976 Sb.
.