українською  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ověřování

Ověřování podpisů a kopií se provádí v úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hodin na základě telefonického objednání na tel. čísle +38 044 234 10 05 či na základě žádosti zaslané na e-mailovou adresu consulate_kiev@mzv.cz (v žádosti prosím uveďte své telefonní číslo).
 

Doklady vydané orgány státní správy Ukrajiny mohou být v České republice předloženy v ukrajinském originálu (nebo v ověřené kopii) s oficiálním překladem do českého jazyka.

Vyšší ověření listin, tzv. superlegalizace, nebo apostilní doložka není z důvodu článku 18 Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech potřeba.

Listiny, které vydal nebo ověřil příslušný orgán ČR nebo Ukrajiny a které jsou opatřeny podpisem odpovědné osoby a otiskem úředního razítka (např. českého soudního nebo ukrajinského úředního tlumočníka), se použijí na území druhé smluvní strany bez dalšího ověření. Totéž platí i pro ověření podpisu občana, pro opisy a překlady listin, které ověřil příslušný orgán.

Pro ověření podpisu je nutná osobní přítomnost osoby, jejíž podpis je ověřován, a platný doklad totožnosti (platný cestovní pas a také vnitřní pas v případě občanů Ukrajiny).

Zastupitelský úřad provádí ověřování podpisů a jejich uznávání za vlastní a ověřování kopií. V případě, že je nutné provést ověření překladu, je třeba, aby žadatel využil služeb externích překladatelů.

Za každý ověřený podpis či jeho uznání za vlastní se hradí poplatek ve výši 250,- Kč (resp. 125,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

V případě ověření kopie se vybírá poplatek ve výši 300,- Kč za každou stranu formátu A4 a menší, a to i započatou (resp. 150,- Kč v případě, že je ověření činěno v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky v Brně).

Úhrada probíhá v hotovosti v eurech dle aktuálního kurzu na pokladně konzulárního úseku.